Едноминутен клип ни помага да живеем по-здравословно"Нека здравето продължи" е мотото на канадска асоциация за промотиране на здравословен начин на живот. Едноминутното клипче цели отговорно отношение към здравето, показвайки два възможни варианта за последните десетилиетия от човешкия живот. Мощното социално послание на кампанията цели промяната на бъдещето чрез промяна на вредните навици и подобряване качеството на живот чрез отговорно отношение на хората към самите себе си и към своите близки.
"Здравна поща", Габриела КАЧЕШМАРОВА

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov
ELENA PETROVA ANEVA

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД