ПАРАГОН ТРЕЙДИНГ ООД

ПарагонАдрес: гр. Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий 93А (зад автобусната спирка и павилиона за вестници, бивша Кредитна банка, бивше Бюро по труда)
Телефони: 042/910138; 0896/701002; 0896/858232
Друга информация: Безплатно - немски слухови апарати. Консултации, прегледи, измерване загубата на слуха, компютърна настройка, отливки и батерии за всички видове слухови апарати

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД