Задължително изследват урина на децата от 7 до 18 г.

Задължително изследват урина на деца от 7 до 18 г.Промени в Наредба 40 за основния пакет здравни дейности влизат в сила от началото на 2014 г., информират от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България. 
Основните промени в наредбата, които имат отношение към дейността на ОПЛ, са:
1. Задължително става изследването на урина за протеинурия с тест лента в кабинета за деца от 7 до 18 години по време на профилактичния преглед.
2. Представянето на пациентите пред ТЕЛК с направление по приложение № 4 към чл. 23, ал. 2 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи е включено в забележките към Приложения 6 и 7.
3. Променен е пакетът изследвания и консултации, необходими за явяване на ТЕЛК, като е синхронизиран в голяма степен с изследванията и консултациите по диспансерното наблюдение на заболяванията.
Изследвания и консултации, извършени в срок 12 месеца преди явяването на ТЕЛК и налични в документацията на пациента, могат да се представят на ТЕЛК като заверени копия и не се налага повторното им извършване.
НСОПЛБ уточняват още, че през декември 2013 г. са изпратили до Министерството на здравеопазването свое Становище по подготвяните промени в Наредба 40.
"Здравна поща", източник: НСОПЛБ

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД