Четете на бебето всеки ден

Четете на бебето всеки денИнтелектът е способност да се разсъди и разреши даден проблем, да се мисли абстрактно и да се черпи опит от преживяното. Всъщност, от момента, в който правим първия опит да заченем, до първия път, в който държим бебето си, вече сме имали огромно влияние върху интелектуалното му развитие.
Въпреки че факторите, които влияят в това отношение, са безброй, оказва се, че основни са храненето и генетиката. В по-голяма си част интелигентността се унаследява.
И макар кърменето да носи редица ползи за здравето на бебето, не всички проучвания в областта откриват пряка зависимост между него и интелекта на бебето.
Приемът на витамини и здравословното хранене през бременността също оказват влияние на развитието на мозъка на бебето. Но също така е от изключително значение детето да се храни здравословно, особено през първите две годинки, когато недохранването може да доведе до влошаване на интелектуалното развитие.
Огромно влияние оказва и заобикалящата бебето среда. То се учи най-добре, когато се превърне в изследовател, когато само почувства околната среда и я оцени. Играта всъщност е работата на нашето бебе и всеки път, когато то направи бъркотия, това е ценен опит за него.
Мозъкът на бебето постоянно получава информация и изгражда необходимите мостове за бъдещия интелект. Четенето на бебето всеки ден, както и разказването за заобикалящия го свят му помага да придобие езикови умения. Да пеем на мъника, вместо да му пускаме музика от радио или телевизор, също спомага за повишаване на интелигентността.
Има редица интерактивни телевизионни и DVD програми, които твърдят, че могат да направят детето ни по-умно. Истината е, че точно обратното твърдение е вярно! Едва ли има по-добро взаимодействие от типа „очи-в-очи“ - във всяка форма.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД