Медицински университет Пловдив става център за изследване на аутизъм

Медицински университет Пловдив става център за изследване на аутизъмМедицинският университет в Пловдив се оформя като център за изследване на аутизъм. Това съобщиха от висшето учебно заведение. Научното дружество по детска неврология, психиатрия и психология на детското развитие организира на 3 и 4 април втора интердисциплинарна конференция  „Мултифасетен поглед върху детското развитие“ на тема „Педиатрични аспекти на аутизма в светлината на стандартната медицина”. Тя ще се проведе в Аудиторния комплекс на университета на бул. „Васил Априлов” 15а.
Работата с деца с аутизъм е комплексна и многопрофилна. Поради широкия спектър на клинични прояви, децата с този вид разстройство представляват предизвикателство не само за семействата си, но и за специалистите, които работят с тях.
Диагностиката и терапията/интервенциите за тези деца изискват добре обучен и сработен екип, включващ психиатри, невролози, психолози, логопеди, педагози, рехабилитатори.
В много страни по света работата с деца от аутистичния спектър се извършва във високоспециализирани центрове, където работят различни специалисти и благодарение на това прогресът на децата може да се следи фокусирано и да се правят необходимите промени в терапевтичните планове, така че да се подсигури максимално индивидуализиран подход. Изследвания в областта на аутизма показват, че ранната диагностика и интензивните терапевтични интервенции са определящите фактори за максималната интеграция на тези деца в обществото.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД