За 9 години 84 майки и 93 деца намериха подкрепа в Комплекс за социални услуги

Комплекс за социални услугиНа 5 октомври Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Стара Загора отпразнува 9-ия си рожден ден. Създаден през 2005 г. по проект на Световната банка, Комплексът се управлява от сдружение „Самаряни“ и включва Център за обществена подкрепа и Звено „Майка и бебе”, в които се предлагат услуги по благосъстояние и закрила на децата. От началото на създаването му до сега специализираният персонал подкрепя и подпомага семейства от община Стара Загора в грижите за децата им. По този начин се цели предотвратяване на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции.Социални работници и психолози помагат на семейства и деца, които преживяват различни сътресения и проблеми. Оказва се и подкрепа на семейства в процес на развод, семейства, които искат да осиновят дете или да станат приемни родители.
Едно от приоритетните направления за 2014 г. е подкрепата на семейства при реинтеграция (връщане на детето в биологичното му семейство). Ползвателите на тази услуга са семейства, изпаднали в трудна житейска ситуация, която е наложила да се предприеме настаняване на детето в специализирана институция. По-голяма успеваемост се отчита при деца, чиито престой извън семейството е по-малко 6 месеца.
Запазва се и тенденцията за повишаване на работата с деца, които се намират в семейства в процес на раздяла или развод.  
През последната година само в Центъра подкрепа са намерили над 160 семейства и 340 деца.
За 9-те години от своето създаване Комплексът е посрещнал 76 кандидати за приемни родители, 56 са утвърдените приемни семейства, а 45 настанените при тях деца. В Звено „Майка и бебе“ са намерили подслон и подкрепа 84 майки и 93 деца. В 80% от случаите майката е останала с детето си.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД