Българските деца са масово с главоболие

Българските деца са масово с главоболиеСилно главоболие мъчи децата на възраст между 11 и 15 години у нас, сочи съвместно проучване на Института за изследване на населението и човека към Българската академия на науките заедно с европейска изследователска група. То е проведено в 41 държави.
У нас са анкетирани 6600 деца. Оказва се, че българските ученици са на 13-о място по оплаквания от главоболие всеки ден или поне веднъж седмично. 20% съобщават за проблеми със заспиването.
Особено засегнати от негативната тенденция са момичетата. Най-вероятната причина за това са бедността и социалната изолация, както и стресът в училище.
Според изследователите основният проблем на образователната ни система е в сблъсъка между директивния начин на преподаване и изследователския дух на учениците.
Затова от Българската академия на науките предлагат у нас да се въведе нов подход в училищното образование – т.нар. изследователски подход в образованието - Inquiry Based Education, който е добре разпространен във високоразвитите страни и е един от начините да се преодолеят проблемите в системата.
При него обучението се базира на „разучаване” на проблема или явлението, целият клас участва в дискусията, провежда експерименти, поставя въпроси, издига хипотези, събира и представя аргументи за една или друга теза. По този начин се стига до самостоятелно „откриване” на фактите и взаимовръзките между тях.
Основното предимство на този подход е, че се стимулира самостоятелната работа и мислене на учениците, развива се и се укрепва способността им да анализират и изследват.
Предподаването в родните училища е сухо и скучно и методите не включват използване на положителни емоции, въображение и интуиция, които са силните страни на децата, подчертават учените.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД