75% имунизационен обхват за ротавирусни инфекции, гони национална програма

75% имунизационен обхват за ротавирусни инфекции, гони национална програмаРотавирусните гастроентерити са една от най-честите и опасни инфекции, 1 от всеки 7 деца в Европа са засегнати от тях. Освен това тази група заболявания държи първото място сред всички вътреболнични инфекции и страната ни не трябва да изостава повече в изграждането на единна последователна политика за борба с ротавирусните инфекции. Много държави въвеждат свои национални програми и включват ротавирусната ваксина в националните си имунизационни календари.
България също стартира разработването на национална програма за контрол и превенция на ротавирусните гастроентерити, като вече е сформирана работна група от инфекционисти, педиатри и неонатолози. Това бе съобщено по време на дискусионен панел в рамките на Седмата национална практическа конференция на педиатрите специалисти в извънболничната помощ с участието на националния консултант по инфекциозни болести проф. Майда Тихолова.
СЗО препоръчва всички здрави кърмачета в Европа да бъдат ваксинирани срещу ротавирусна инфекция, а през последните години 8 европейски държави са въвели масова имунизация – Австрия, Белгия, Германия, Великобритания, Финландия, Испания, Люксембург, Гърция и Испания, стана ясно по време на дискусиите. Значителен напредък в изграждането на свои национални политики в борбата с ротавирусните инфекции имат и няколко бивши социалистически страни – Чехия, Полша, Словения, допълниха още специалистите и посочиха, че в държавите, в които такива програми действат от няколко години, вече се наблюдава чувствителен спад в нивото на заболеваемостта и на хоспитализациите поради остри ротавирусни гастроентерити сред децата от кърмаческа и ранна детска възраст.
Острият ротавирусен гастроентерит е единственото ваксинално предотваритмо диарийно заболяване и програмата, която разработваме сега цели да оптимизира контрола и превенцията, а така също и да уеднакви подхода в диагностиката и лечението, каза проф. Майда Тихолова. В допълнение тя посочи, че тази инфекция е втората по честота инфекциозна причина за тежка дехидратация след холерата, и най-широкото разпространената вътреболнична инфекция. Това прави проблема изключително актуален и от гледна точка на изразходването на публичния финансов ресурс, защото продължителното лечение на тежките усложнения при децата и овладяването на вътреболничните инфекции, е трудно и много скъпо, подчерта още националният консултант. Проф. Тихолова уточни, че се предвижда програмата да обхване 5-годишен период и в нея да бъдат точно разписани отделните приоритети и групи мерки. Главната задача е да бъде достигнат 75% имунизационен обхват.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД