Стрес и ин витро - какво трябва да знаем

Стрес и ин витро - какво трябва да знаемГлавоболие, общо неразположение и безпокойство, чувство за неудовлетвореност, проблеми със съня и липса на концентрация, понижено либидо и др. са само част от симптомите, които индикират присъствието на стреса.
Често при двойките, диагностицирани с инфертилитет (нарушение в репродуктивните способности, характеризиращо се с невъзможност да се осъществи оплождане), без оглед на неговия произход, се забелязва промяна в емоционалното състояние на всеки един от партньорите.
В зависимост от индивидуалните им особености, както и от спецификата на клиничния случай, интензивността на проявление на стреса би могла да стигне и до тежки депресивни състояния.
Редица проучвания на клиники по репродуктивна медицина от цял свят, имат за цел да проучат тревожността и стреса при двойките, провеждащи лечение чрез асистирани репродуктивни технологии (АРТ) и взаимовръзката им с постигането на така желаната цел – раждане на здраво дете.
Още в началото, при диагностициране на проблем с репродуктивното здраве, се забелязва промяна в психологичното състояние на мъжа и жената. Отричане, гняв, мъка, отчаяние, надежда – това са само част от емоциите, за които двойките споделят.
В част от проведените изследвания по темата партньорите споделят за настъпили промени, както в комуникацията помежду им, така и със заобикалящите ги близки и приятели. 
Въпреки наличието на сходства в поведенческите прояви на мъжа и жената по отношение на инфертилитета се забелязват и различия при възприемане на проблема и начините за неговото преодоляване в чисто емоционален план. В общия случай, без оглед на това дали стерилитетът е по мъжки, женски фактор или от неизяснен произход, той се възприема като проблем поставен и пред двамата партньори, съответно всеки един от тях задейства индивидуални механизми, чрез които се стреми да го осмисли и преодолее.
При жените, в по-голяма степен се наблюдава възприемане на проблема “лице в лице”, като поемат отговорност, търсят помощ чрез различни социални контакти, докато мъжете често се дистанцират от проблема и обръщайки се към себе си търсят начини за разрешаване на ситуацията.
В търсене на това взаимодействие при двойките, преминаващи през АРТ, различни проучвания стигат до изводи, че стресът и тревожността повлияват негативно редица процеси в организма, свързани с репродукцията.
Нивата на отделените чрез урината хормони на стреса адреналин, норадреналин и кортизол по време на лечение с АРТ се свързват с показанията за наличие на стрес при жените, отчетени от проведени тестове. В резултат е установено, че има правопропорционална връзка между нивата на адреналин в урината в началото на лечението и преди трансфера на ембриони и нивата на депресия. При жени, чийто опит е завършил с положителен резултат, се отчита по-ниска концентрация на адреналин при фоликулярната пункция и по-ниски концентрации на адреналин и норадреналин при трансфер на ембриони, в сравнение с жените, при които опитът е бил неуспешен. Като резултат от тези данни се предполага, че хормонът синтезиран от надбъбречната жлеза – адреналин, би могъл да е една от връзките в сложните взаимоотношения между психологическия стрес и изхода от АРТ процедурите.
Изследване при над 100 жени, преминали IVF/ICSI процедури, заключава, че хроничният, остър стрес оказва негативно влияние както върху броя на добитите ооцити (полови клетки) и тяхната фертилизация след IVF/ICSI, така и върху бременността, раждането, теглото на новороденото. Стресът, възникнал по време на лечението чрез АРТ, влияе основно върху броя на добитите яйцеклетки и тяхното оплождане. Несъмнено броят и качеството на добитите в резултат на стимулация на яйчниковата дейност ооцити и тяхното оплождане in vitro, както и възможността за бластоцистен трансфер, са предпоставка за постигане на бременност.
Колкото до “мъжката” страна на въпроса – доказано, тревожността, депресията, стресът оказват негативно влияние върху редица параметри на семенната течност. Проучвания по темата се провеждат не само при мъже, за които стресов фактор е предстоящо лечение с АРТ, а например предстоящи изпити, смяна на длъжност и др., които повлияват емоционалното състояние.
Резултатите, макар и провокирани от различни причини, са сходни – в стресов момент параметрите на семенната течност се повлияват негативно, спрямо предходни нестресови периоди. Конкретно, наблюдава се занижаване както в общата концентрация на сперматозоиди в семенната течност, така и на процента подвижни сперматозоиди преди предстояща процедура in vitro. Съобщава се и за промяна в движенията, които сперматозоидите извършват.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД