Днес отбелязваме Световния ден за борба с рака

Световен ден за борба с рака4 февруари е Световен ден за борба с рака. Онкологичните заболявания са сред основните причини за смъртност в световен мащаб. С най-голяма честота са злокачествените заболявания на млечната жлеза при жените и рака на белите дробове при мъжете. Следват туморите на дебелото и правото черво, на простатната жлеза и гинекологичните злокачествени заболявания при жените. По данни от 2009 г. новозаболелите от всички туморни локализации у нас са 34 576 души. В световен мащаб злокачествените заболявания бележат тенденция към увеличаване.
По данни на Националния раков институт в САЩ броят на заболелите през 2010 г. е близо 12 милиона души като се очаква в близките 10 г. те да се увеличат с още 2 милиона.
Редица рискови фактори са причина за появата и развитието на туморните заболявания, но те не могат да се разглеждат изолирано. Комбинации от различни външни фактори, фактори на организма и психичното здраве могат да провокират поява на един или друг тумор. Водещ фактор за риска от тумори на белите дробове е тютюнопушеното, но не бива да се пренебрегва и рискът за т. нар. пасивни пушачи. Все по-често се дискутира значението на факторите физическа активност и наднормено тегло. Те се свързват с по-висока заболеваемост от тумори на млечната жлеза, колоректален рак, тумори на простатата, женски гениталии. Най-важното за по-ранната диагноза е самонаблюдението. При появата на симптоми като например стомашен дискомфорт, кашлица и тежест в гърдите, промяна на теглото без причина, е необходим незабавен преглед при лекар специалист.
Онкологията е най-бързо развиващата се медицинска специалност. За няколко десетилетия сме свидетели на бурно развитие и поява на терапевтични възможности, които позволяват да се увеличи продължителността и да се подобри качеството на живот при това хронично заболяване. Въвеждат се по-нови методи на хирургично лечение, а с помощна на авангардни технологии се прецизира лъчетерапията без да се увреждат по никакъв начин здравите тъкани.
Министерство на здравеопазването реализира и проекта „Спри и се прегледай”, който дава началото на мащабна процедура за скрининг на три от най-честите туморни локализации - рак на шийката на матката, рак на млечната жлеза и рак на колона и ректума. Програмата е с европейско финансиране и основната й цел е ранното откриване и навременно лечение на злокачествените заболявания.
От РЗИ-Стара Загора съобщиха, че с допълнително споразумение от 19 декември 2013 г. е определена нова финална дата за „СПРИ и се прегледай“ – 21 октомври 2014 г. Дотогава проектът ще се изпълнява при реда и условията на първоначалния договор. Предстои изпращане на нови покани до лица от целевите групи по трите програми на проекта, а именно: скрининг на рак на маточната шийка, млечната жлеза и дебелото черво. И през 2014 г. ще продължи информирането на обществеността за същността и ползата от скрининговите прегледи. Като изпълнители на скринингови прегледи, сключили договор с Министерството на здравеопазването, в Старозагорска област са регистрирани 11 лечебни заведения.
От началото на месец юни 2013 г., когато започна извършването на скрининговите прегледи, до края на 2013 г. в област Стара Загора са проведени 2535 скринингови прегледа по трите локализации, което ни нарежда на водещо 4-то място по брой прегледи в страната.
"Здравна поща", източник: МЗ, РЗИ-Ст. Загора

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД