"Заедно с теб" подкрепят промените в Здравната каса

"Заедно с теб" подкрепят промените в Здравната касаПациентски организации „Заедно с теб” подкрепят промените в проекта за Закона за здравното осигуряване, свързани с нормативното уреждане на органите на управление на НЗОК, статута на служителите на НЗОК и прекратяване на договорите с изпълнителите на медицинска помощ при отчитане на дейност, която не е извършена.
Това стана ясно от отворено писмо на организацията, според която промените „са навременни и необходими“.
От пациентски организации„Заедно с теб“ смятат, че предложението именно Събранието на представителите, състоящо се от 25 представители на осигурените лица, работодателите, общините и държавата, да утвърждава проекта на закон за годишния бюджет на НЗОК, ще ангажира повече участници с взимането на решения относно бюджета на касата. .
Създаването на Контролен съвет, който да упражнява общ контрол върху дейността на управителния съвет, директора на НЗОК и директорите на РЗОК, ще подобри разходването на публични средства. Управителният съвет ще осъществява контрол върху оперативната дейност на директора по изпълнението на бюджета, НРД и дейността на НЗОК, пише още в отвореното писмо на пациентската организация.
Относно предвидената възможност за прекратяване на договори с изпълнители за медицинска помощ, която е отчетена, но не е извършена, от „Заедно с теб“ считат, че е необходима и ще затегне дисциплината, контрола при недобросъвестни изпълнители и ще даде възможност за отговорно изразходване на публичните средства. Според организацията настоящият законопроект ще гарантира прозрачност в управлението на НЗОК именно поради участието на повече представители в органите на управление и контрол.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД