Отличиха млади медицински специалисти по случай 7 април

Отличиха млади медицински специалисти по случай 7 априлМлади лекари, студенти по медицина, медицински сестри, здравни медиатори и техни преподаватели, както и представители на неправителствени организации, които провеждат редица младежки, менторски и стипендиантски програми в подкрепа на развитието на младежи и студенти от ромски произход, бяха отличени в Световния ден на здравето. Грамотите им връчиха председателят на Националния съвет по етнически и интеграционни въпроси към Министерски съвет и министърът на здравеопазването д-р Илко Семерджиев.
Събитието, което се състоя в Министерски съвет, бе съчетано с Международния ден на ромите и професионалния празник на работещите в бели престилки.
Близо 250 студента от специалностите медицина, дентална медицина, фармация, управление на здравните грижи, трудова медицина и работоспособност, както и лаборанти, медицински сестри, акушерки, рехабилитатори, помощник-фармацевти и други медицински специалности, учещи в медицинските университети в страната, са подпомогнати до момента. Само за тази година от държавния бюджет са отделени средства за 215 здравни медиатори в 115 общини, съобщават от МЗ и уточняват, че всяка година броят им расте. Наставници са преподаватели от Медицинските университети в София, Плевен, Варна и филиала във Враца.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД