МБАЛ “Тракия” стартира европейски проект за ендоваскуларно лечение на аневризми на коремната аорта

Сподели  за "Здравна поща" доц. д-р Димитър Петков, д.м., началник на Отделението по съдова и ендоваскуларна хирургия на МБАЛ “Тракия”-Стара Загора

доц. д-р Димитър Петков- Д-р Петков, наскоро се завърнахте от Германия. Какви са резултатите от Вашата визита там?
- Моето посещение в Германия беше по повод специално организирана работна среща с цел внедряване на нов вид ендоваскуларни (“безкръвни”) процедури в нашето отделение и в целия Старозагорски регион. Това е проблем, върху решаването на който работим изключително упорито от известно време. Поканата ми беше отправена от компанията “Jotec”, Германия. Тя е единственият европейски производител на устройства за извършване на минималноинвазивни интервенции върху аортата и нейните клонове.
Целта на събитието, на което присъствах, беше обсъждане и изработване на проект, чрез който с помощта на компанията и на специалисти от Германия, в Стара Загора да стартира ендоваскуларното лечение на пациенти с аневризми на коремната аорта и илиачните артерии.
Със задоволство трябва да отбележа, че разговорите протекоха в изключително конструктивна атмосфера. Всички наши предложения бяха обсъдени и приети, а предварителните цели, които си поставихме с това посещение в Германия, бяха постигнати изцяло.

- Разкажете какво по-конкретно представлява този проект и как ще се реализира той?
- Проектът представлява програма, включваща пълния обем на обучение на нашия екип – теоретична подготовка, тренировъчна програма за работа с устройствата, провеждане на ендоваскуларно лечение на аневризми на коремната аорта (EVAR) на тренажори, обучение и участие в реални процедури в Клиниката по съдова и ендоваскуларна хирургия в Аахен, Германия. Изключително важен момент в преговорите беше постигнатото съгласие през това обучение да преминат всички лекари от екипа ни, за да можем всички да сме подготвени за извършване на тези процедури в съответствие с европейските стандарти. След приключване на тази част от проекта ще започнат и първите интервенции в болница “Тракия”, като в началото екипът ни ще бъде подпомаган теоретично и практически лично от доц. Готфрид Момерц, шеф на Клиниката в Аахен и от лекари от неговия екип.

- Логично най-важният въпрос, който ще си зададат пациентите, страдащи от аневризми на коремната аорта, е с какво новите процедури ще бъдат полезни за тях?
- Този проект е изключително важен за всички пациенти с аневризми на коремната аорта и илиачните артерии в България. В момента в Европа и САЩ 90% от болните с тази патология се лекуват ендоваскуларно. В нашата страна засега устройствата за “безкръвната” операция не се финансират от Здравната каса, но имаме надежда и уверение, че това в най-скоро време ще се промени. Надяваме се нашите пациенти също да започнат да се лекуват по този изключително щадящ и ефективен начин, който позволява на болните да са в къщи два–три дни след процедурата. А за да могат тези интервенции бързо да станат популярни, трябва да имаме готов екип за тяхното провеждане. След визитата ми в Германия и стартирането на проекта очакваме съвсем скоро в болница “Тракия” да бъдат извършени първите такива процедури на пациенти от Стара Загора и региона.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД