В София ще се проведе семинар по неврорехабилитация

В София ще се проведе семинар по неврорехабилитацияПрактически семинар за всички специалисти, работещи в сферата на неврорехабилитацията - лекари невролози, неврохирурзи, физиотерапевти, кинезитерапевти и рехабилитатори, организират от Българската PNF асоциация. Той ще се проведе на 16 и 17 май в сградата на "Токуда" болница в София.
Събитието акцентира върху интегрирането на принципите и правилата на невродинамиката в приложението и изпълнението техниките и модели от концепцията PNF - проприоцептивно нервномускулно улеснение.
Става дума за концепция, включваща поглед върху проблемите на пациента от по-широк мащаб.
Първоначално е създадена само за неврологични пациенти, но в последствие намира успешно приложение и при ортопедични и травматологични пациенти.
Концепцията обучава физиотерапевтите във внимателно „издирване“ на причинителите на проблема, като според нея това могат да бъдат нервната система, ставната подвижност и мускулите. Обикновенно, колкото по-скоро се възстанови нормалната мобилност на нервните и ставите структури, толкова по-незасегнати остават мускулните структури.
Проприоцептивно нервномускулно улеснение представя как неправилната позиция на ставите, както и лошата плъзгаемост и еластичност на нервната система (в това число централна нервна система, гръбначен мозък и периферна нервна система), инхибират нормалния синергизъм на мускулите.
В семинара специално участие ще вземе проф. Зденка Сефман от Словения.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД