Логопед Ваня КЪРШАКОВА: Нека първият училищен звънец да не алармира за проблеми!

Ваня Кършакова- Госпожо Кършакова, какво се случва с детето в началото на учебната година? Как може да бъде снижено нивото на стрес?
- Една от основните причини за стрес  у първокласниците е, че всичко за тях е ново и непознато. Затворената общност на детската градина е заменена от голямото училище. Този стрес може да се отрази на апетита, на имунната система, разваля се доброто настроение, намалява концентрацията и желанието за учебна работа, тежи ранното сутрешно ставане...
Енергията и активността се понижават. Затова е нужно родителите да подготвят детето за този голям за него ден. Детето не трябва да бъде заплашвано с училището, ангажиментите, дисциплината. Напротив - нужно е да се говори с позитивизъм. На първия учебен ден прегърнете детето и му пожелайте хубав ден!  Създайте в душата  му чувство за празник!
Първият учебен ден е много важен. От него до голяма степен зависи отношението на малкия ученик към училището.
- Колко време е необходимо на първокласника  да се  адаптира в училище?  
- Добрата адаптация настъпва 2-3 месеца след започването на училище. Повод за стрес може да бъде и различното ниво на подготовка за училище. Някои деца могат да четат гладко, а други едва познават буквите и не могат да сричат. Това сваля самочувствието им на знаещи, влияе на поведението им в училище. Изключително погрешно е родителите да се карат на децата си за направена от учителя забележка, особено в началото. Детето трябва да знае, че има право да греши, стига да може да поправи грешката си и да поеме отговорност за нея. Най-жестоката травма е за децата, които растат с мисълта, че грешката е нещо страшно и никога не бива да допускат такава.
- Има случаи,  когато децата отказват да ходят на училище или ходят с нежелание...
- Не искам да ходя на училище – казва първокласникът. След първоначалната еуфория децата осъзнават, че всеки ден се повтаря едно и също уроци - домашни … Увеличават се задълженията им, а нямат време за игра . Често се чувстват самотни, защото им липсват приятелите от детската градина, а все още не са се сприятелили с деца от класа. Ако има и говорни несъвършенства, ситуацията става много по-тежка за детето.
- Кои говорни несъвършенства  могат да създадат проблеми при овладяване на учебния материал?
- Понякога голямата  любов на родителите към детето им пречи да видят, че то има говорен дефект, или да преценят, че това не е "сладка" странност, а нещо, което ще го отдели от останалите. В повечето случаи са нужни само няколко навременни посещения при логопед, за да се реши проблема. Всяко дете в процеса  на развитие на говора минава през период на неправилно произношение на някои звукове и думи . Това явление до 5 годишна възраст не е патологично. То се определя като физиологично и се дължи на недостатъчно развит фонематичен слух (слух за фонеми ) и на неукрепнали артикулационни позиции на звуковете. Ако след тази възраст детето само не коригира звуците, вече е необходима намесата на специалист – логопед . Началните учители са много опитни и са наясно с проблема. Те знаят, че говорните несъвършенства се отразяват на писането и диктовките.Ученикът ще напише думата неправилно, защото неправилно я произнася. Затова още в началото съветват родителите да се обърнат към специалист.
- Кои са най-често срещаните артикулационни проблеми - пречка при овладяването на учебния материал ?
- Те засягат фонетичните групи на съскавите (с, з, ц ) , шушкавите (ш, ж, ч, щ ) и сонорните съгласни (р, л). Корекцията им е много лесна и изисква малко време за посещение в логопедичния кабинет .
- Как се вграждат в детския колектив децата със заекване ?
- Това зависи изцяло от детето и отношението му към своето говорно страдание. Заекването е говорен дефект , който представлява нарушение на темпа, ритъма и плавността на изказа. Речта е придружена от неволеви повторения на срички или удължаване на звукове в началото на думата, от паузи или принудителни прекъсвания поради спазми, за които причините остават неизяснени. При по-леките случаи децата не обръщат внимание на своя говор и общуват нормално и лесно се сприятеляват. Но когато детето е фиксирано върху своето страдание, то често остава мълчаливо и встрани от игрите на своите съученици. Появява се страх от говорене.
- Какво трябва да знаем за дислексията?
- Тази диагноза е за деца, които имат затруднения със запомнянето на буквите, свързването им в срички и думи, разбиране на прочетеното и даване на отговори, свързани със съдържанието на прочетеното. Децата , които имат тези затруднения, са с нормален интелект и често имат силно развити творчески умения. Те могат да бъдат гениални математици или другата крайност – не могат да запомнят и напишат цифрата. Това разтройство на четенето, писането или смятането е трудно да бъде преодоляно с обикновените педагогически методи на работа в училище. Това е сериозен логопедичен проблем. Коригирането на дислексията е въпрос не на обучаване на детето как да  учи, а на отстраняване на онова, което възпрепятства природната му способност да учи. Състоянието е преодолимо с помощта на специалист.
"Здравна поща", Живка КЕХАЙОВА                        

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД