Хора с психични разстройства играят куклен театър

Хора с психични разстройства играят куклен театърВ Центъра за социална рехабилитация и интеграция за възрастни с психични разстройства в Стара Загора се провежда лечение с изкуство - куклотерапия. Заниманията са по проект "С изкуство допълваме книгата на живота си", който се финансира от Министерството на труда и социалната политика.
Целите на куклотерапията са разнопосочни. Една от тях е активиране на емоционалните процеси и стимулиране на интрапсихичното преработване и преодоляване на патогенни конфликти, обясни Красимира Лазарова, психолог и ръководител на проекта.
Красимира ЛазароваДруга цел е преодоляването на комуникационни поведенчески разстройства и други състояния на психофизично напрежение. Заедно с това участниците в терапията развиват и диференцират способност за естетично преживяване и наслада. Наша задача е тезе хора да преодолеят наличния у тях дефицит от емоционални и естетични преживявания, да преодолеят бариерите по пътя на изявяване, де се пробудят и да възприемат самите себе си и околните по-добре, каза г-жа Лазарова.
За 5 месеца хората с психични разстройства подготвиха театралната куклена постановка „Подарък за празника”. Актьорите са били подбирани от лекар-психиатър, психолог и арттерапевт съобразно диагнозата и настоящото психическо състояние. С тях по време на подготовката са работили режисьор, художник и сценарист.
По време на репетициите се създаде приятна групова атмосфера и чудесни взаимоотношения между участниците в спектакъла. Освен това видимо се активизира творческата им фантазия. Това е важев фактор за ресоциализацията и рехабилитацията на потребителите на услугите на Центъра. Техният живот се изпълва с повече съдържание, повишава се себеуважението и самооценката, постига се по-самостоятелен начин на живот, каза ръководителката на артпроекта за хора с психични разстройства Красимира Лазарова.
На 30 май Центърът за възрастни с психични разстройства ще участва в ХVII-ата конференция на Радневското психиатрично дружество с презентация на тема "Терапия с изкуство - куклотерапия за лица с психични разстройства". Тя ще се проведе в Държавната психиатрична болница " Д-р Г.Кисьов " в Раднево.
"Здравна поща", Мадлен ПЕЕВА

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД