Проф. Панайот КУРТЕВ: Възприемането на рака като присъда е отживелица

Проф. Панайот КуртевПроф. Панайот Куртев завършва Медицински университет – София през 1980 г. Работи като хирург в Окръжен онкологичен диспансер гр. Враца до 1982 г. След конкурс в Национален онкологичен институт е назначен като онкохирург в клиниката по коремна хирургия.
Има специалност по хирургия и онкология. Работи предимно върху проблемите на рака на дебелото черво и ректума и чернодробното метастазиране.
Член е Българското хирургично и онкологично дружество. Председател е на Републиканското дружество за колостомирани болни с членство към Европейската и Световната организация.
В момента е началник на отделение по колопроктология към Клиниката по обща и коремна хирургия и замeстник-директор по лечебната част на СБАЛО-София.


- Къде стигна човечеството в борбата с рака? Можем ли да обобщим накратко важните постижения през последните години и битките, които ни предстоят да проведем?
- През последните десетилетия се осъществи съществен напредък в разбирането за механизмите за развитието на раковия процес. Установиха се определени мутации на гени, които предизвикват ракови заболявания. На базата на тези промени се синтезираха нови лекарствени средства (таргетни) молекули, които атакуват точно тези промени и стопират цялата верига от нарушения, водещи до развитието на раковия процес. Напоследък се говори за включването комплекс от таргетни молекули, елиминиращи целия сигнален път, водещ до активирането на механизма за развитието на туморното заболяване. Друга насока за лечението на онкологичното заболяване са новите противоракови ваксини, които се произвеждат и една част от тях вече се прилагат. Разбира се, ние сме все още далеч от пълното разбиране за механизмите за развитието на рака. Счита се, че това е съвкупност от множество заболявания и тяхното лечение е свързано с индивидуалния терапевтичен подход към всеки един пациент.
- Какво заболяване е ракът? Защо боледуваме от рак?
- Най-общо казано, заболяването „рак” е свързано с нарушение на баланса между производството на нови клетки и тяхната смърт, т.е. налице е неконтролируемо възпроизводство на нови клетки с нарушена функция. На този етап е много труден отговорът на въпроса защо боледуваме от рак. Отговорни за това са много фактори, но като цяло няма отговор.
- Много хора смятат, че ракът е съвременно заболяване, дължащо се на замърсената околна среда и изкуствена храна. Така ли е и в каква степен?
- Заболяването рак не е съвременно заболяване. Съществува още с появата на човека. Но има данни които говорят, че замърсяването на околната среда и изкуствените храни допринасят за ускоряването на развитието на раковия процес.
- Това означава ли, че заболеваемостта расте?
- Всеобщо известно е, че заболяемостта в световен план, а и за България, се увеличава. Същото важи и за смъртността, но не при всички заболявания. Трагично е положението при рака на хранопровода, рака на панкреаса, малигнения меланом, рака на стомаха в световен мащаб.
- На какво ниво е лечението на рак в България? Изоставаме ли и защо? Къде е светът и къде сме ние?
- Нивото на лечение на заболяването е свързано с неговото ранно откриване или неговия предклиничен стадий. Установен тогава ракът е напълно лечим, както всяко едно друго заболяване. По отношение начина на лечение в страната се предлагат почти всички съвременни методи на лечение, както в напредналите страни. Друг е въпросът, че ние лекуваме, както казах, заболяване в много напреднал стадий, а оттук и резултатите не са добри.
- Какви са причините за това?
- Липса на информираност на населението за рака като заболяване. Лоша култура за самонаблюдение. Лоша подготовка на медицинските кадри по отношение на онкологията. Липса на скринингови мероприятия в страната. Липса на държавна стратегия в тази насока.
- Каква картина виждате след 10, 20 години у нас по отношение заболеваемостта на рака и лечението му?
- Ние не сме отделени от останалия свят и ако следваме тенденцията досега, то следва да има увеличение на заболяемостта. По отношение на лечението, ако се преодолеят гореспоменатите причини, лечението в страната ще стане ефективно.

- Кои са най-наболелите проблеми в тази област на българското здравеопазване, които не търпят отлагане за разрешаването им?
- Това не е един проблем, а съвкупност от проблеми. За да се решава проблемът с онкологичните заболявания, трябва да има цялостен подход, който да включва общество, здравеопазване, финансиране, образование и работа с всеки един човек. Заболяването е свързано с културните ценности и с икономическия статус на населението.

- Способна ли е българската болница да лекува рак? Способен ли е българският лекар да лекува рак?
- Онкологичните заболявания се лекуват в определени центрове. За тези болници мога определено да кажа - да. Българският лекар в тези болници разполага с целия набор от средства, гарантиращи му ефективното лечение. Ще се обърна към пациентите със съвет да се насочват само към доказали своята ефективност в лечението на онкологичните заболявания болници!
- Непременно ли диагнозата рак е свързана със загуба на живота? Масовият човек обикновено възприема рака не като диагноза, а като присъда.
- Определено заявявам, че раковото заболяване е като всяко друго заболяване и в неговата ранна форма има възможност до 100% излекуване и не е свързано непременно със загубата на живот. Като пример мога да дам рака на кожата. Възприемането на заболяването като присъда е отживелица и затова в голяма степен вината е и на лекарите, в нагласата към пациента с рак, останала от миналото.
"Здравна поща", източник puls.bg

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД