Детската смрътност у нас пада

Нигяр ДжаферПрез 2012 г. е достигнато най-ниското равнище на детска смъртност в България в цялата история на демографската статистика на страната. Въпреки това тя е два пъти по-висока от средната за ЕС. Това става ясно от доклад, приет от Комисията по здравеопазването на НС. Председателят на Комисията Нигяр Джафер посочи, че документът показва малки крачки в положителна посока, но България продължава да държи незавидни места в класациите. Като пример за това тя посочи намаляването на броя на абортите през 2012 г. и подчерта, че въпреки това те са два пъти повече от средното ниво в ЕС.
Продължава да е висока детската смъртност и независимо от изразената положителна тенденция към снижаване тя остава два пъти по-висока от средната за ЕС, заяви Нигяр Джафер. Коефициентът на детската смъртност е намалял от 8.5% през 2011 г. на 7.8% през 2012 г., като достигнатото равнище на детската смъртност е най-ниското в цялата история на демографската статистика в България, се посочва в доклада.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД