Един лекар само на едно работно място?

Един лекар само на едно работно място?Липсата на кадри и опасността цели региони от страната да останат без достъп до медицинска помощ, заради високото текучество на кадри извън страната и липсата на нови са причината да бъде отхвърлено предложението за това един лекар да работи само на един договор с НЗОК. От гилдията припомнят, че този въпрос беше разгледан на последния извънреден Събор на БЛС и с разлика от 10 гласа, предложението не беше прието.
БЛС смята, че този въпрос трябва да се разглежда комплексно и изисква дългосрочни мерки за оптимизиране на здравната система, след което да се пристъпи към неговото решаване.
Независимо че в момента въпросът не стои на дневен ред, се налага и уточнението, че се касае не за трудов договор, по който лекарите да работят, а за един договор с НЗОК, на който всеки лекар може да бъде носител. Кодексът на труда регламентира, че всеки може да работи на повече от един трудов договор, което не може да бъде изключение за медицинската професия.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД