28 деца бяха одобрени по "Фонд за лечение на деца"

28 деца бяха одобрени по "Фонд за лечение на деца"На проведено през седмицата заседание на Обществения съвет към „Фонд за лечение на деца” бе проведена дискусия по въпросите с лечението на деца с ревматоидни заболявания, както и на такива с диабет, нуждаещи се от консумативи за инсулинови помпи. На заседанието бяха поканени национални консултанти, външни медицински експерти и специалисти към Фонда - акад. Богдан Петрунов, проф. Елисавета Наумова, д-р Виолета Чернодринска, доц. Мая Константинова, доц. Калинка Коприварова, доц. Ива Стоева.
От подадените 29 заявления, 28 бяха одобрени. Седем деца ще заминат за първи път за лечение в чужбина, 10 деца са одобрени за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина. Лечението на 11 деца в България ще бъде подпомогнато от Фонда.
Вземането на решения по 9 заявления беше отложено, тъй като е необходимо да бъдат получени допълнителни медицински документи, да бъдат извършени прегледи и да бъдат изискани допълнителни медицински становища.
Едно заявление не получи одобрение за подпомагане на лечение в чужбина, поради отрицателни медицински становища за необходимост от провеждане на лечението му там и потвърдена възможност за неговото осъществяване в България. Обща гласуваната сума е в размер на 659 651,70 лв. - в това число за лечение в чужбина - 239 260,60 лв.; продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина - 312 919,10 лв.; за лечение в България - 107 472 лв.
За периода от 2 до 13 януари по спешност по Протокол № 3 за закупуване на неврохирургични медицински изделия за лечение в България бяха одобрени 17 деца за сумата от 49 740 лв., а по протокол № 15 за закупуване на остеосинтезни средства - 1 дете за 1769,53 лв.
Следващите редовни заседания на Обществения съвет ще се проведат на 21.01.2014 г. и 28.01.2014 г.
"Здравна поща", източник: MC

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД