39 трансплантации са направени в България за 2013 г.

39 трансплантации са направени в България за 2013 г.През 2013 г. броят на донорските ситуации в България се е увеличил чувствително, но все още е близо два пъти по-малък от този през 2010 г. Това показват статистическите данни на Изпълнителната агенция за трансплантации. През 2010 г. броят на трупните донори е бил 21, като тук е включен и един донор на бъбрек, чийто орган е бил изпратен от Евротрансплант. През 2011 г. обаче тази цифра намалява до 4, а през 2012 г. - до двама.
С намаляването на донорските ситуации у нас драстично намаля и броят на извършените трансплантации в България. През 2011 г. у нас бяха направени само 8 бъбречни трансплантации от трупен донор и 9 - от жив. За сравнение през 2010 г. те са били съответно 36 и 12. Броят на сърдечните трансплантации пък спада от 5 на 2, а на чернодробните трансплантации - от 15 на 6. През 2012 г. положението продължава да се влошава. Общият брой на бъбречните трансплантации намалява до 13, този на чернодробните - до 4, а броят на сърдечните се запазва като през 2012 г - 2.
През изминалата година са направени общо 28 бъбречни трансплантации, 7 чернодробни и 4 сърдечни трансплантации. Операциите са извършени в пет болници. В УМБАЛ "Александровска" са направени 14 бъбречни трансплантации, в УМБАЛ "Св. Екатерина" - 4 сърдечни, в УМБАЛ "Лозенец" - 11 бъбречни и 2 чернодробни, в УМБАЛ "Св. Марина" - 3 бъбречни и във ВМА - 5 чернодробни.
Увеличаването на броя на трансплантациите през 2013 г. бе съпроводено с няколко промени в нормативната уредба, свързана с този вид дейност. От МЗ се похвалиха, че са готови с медицинските стандарти за трансплантация на органи, които би трябвало да улеснят координаторите при извършването на тяхната работа. В тях също така се оптимизира донорството по отношение на показанията кой може да бъде донор. Така например донор може да бъде и пациент с тумор в мозъка, който няма метастази на други места или пациент с хепатит В и С, при положение, че реципиентът има същите антитела. В стандарта е записано и че за да получи един център лиценз за извършване на трансплантации, той трябва да докаже не само че може да ги прави, но и какво е качеството. Такъв критерии за качество например е, че минимум 80% от пациентите трябва да са преживели първата година след присаждането на сърце или черен дроб, 70% - през втората, а 75% - през петата година. Подписан бе и договор с Евротрансплант, според който страната ни става асоцииран член на организацията. С него страната ни вече има право да подписва и междудържавни договори за донорство със страни, членки на Евротрансплант.
Според плановете на МЗ през 2014 г. България трябва да достигне бройката от 5-ма донори за 1 млн. души население. През 2013 г. тази цифра е била 1 донор на 2 млн. души. Към момента от бъбрек се нуждаят 987 българи, от черен дроб - 47, от сърце - 26, а от бял дроб - 6.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД