В Център "Алтернатива" заработи сензорна зала за работа с деца със специални потребности

Общ изглед на къта за релаксСтарозагорският Център "Алтернатива" вече разполага със съвременна и напълно оборудвана сензорна зала за работа с деца със специални потребности. Тя бе оборудвана със средствата от награда, спечелена от старозагорското гражданско сдружение "Алтернатива 55" от национален конкурс на Българския център за нестопанско право. Залата ще бъде посещавана от деца с различни форми на аутизъм, хиперактивност с дефицит на вниманието, ДПЦ и други. Те ще повишават уменията си в специална среда, в която монтираните уреди, които се използват под формата на игра, създават възможности за релакс и по-добри условия за подобряване и развиване качествата на различните възприятия - зрителни, слухови, тактилни, обонятелни, чрез редуване на стимулите или възможността за комплексно въздействие върху всички сетива.
Известно е, че аутистите, например, много добре се влияят от въздействието на някои от уредите - те се концентрират, стават по-спокойни и целенасочени; хиперактивните деца с удоволствие се задържат при т.нар. "водни кули" - мехурчетата и смяната на цветовете в тези "кули" ги привличат и успокояват.
В залата звучи приятна релаксираща музика с природни звуци - шум от вълни, водопади, птичи песни в гората. В помещението има обособени кътове за релакс, за индивидуална работа с различни техники, за развитие на моториката.
Водните кули са едни от основните уреди в сензорната зала. Цилиндрите, изпълнени с вода и малки фигурки, се обагрят в най-различни цветове, а хиляди балончета бълбукат и действат успокояващо . Всяка водна кула е оборудвана с цветен диск с двигател, който променя цвета на водата - червено, синьо, жълто и зелено с LED-осветление и дава възможност за регулиране на големината на въздушните мехурчета. Големите огледала, покриващи стените на залата, отразяват всички тези ефекти, а в същото време служат и за психомоторното развитие на децата, т.е. посредством наблюдаване на собственото отражение, те разпознават себе си, частите на своето тяло, определят пространственото разположение на отделните предмети, както в заобикалящото ги пространство, така и по отношение на самите тях.
LED проекторът с фибро -оптични влакна е комплект от проектор и сноп от голям брой фиброоптични влакна, които обгръщат детето. Малък и компактен, с най-новата LED-технология, проекторът автоматично осигурява смяната на цветовете в оптичните влакна и създава феерична среда, обгръщаща и успокояваща детето. Проекторът за светлинни ефекти проектира върху стена интересни водни ефекти, създаващи успокояваща среда. Ултравиолетовият панел е предназначен за писане и рисуване, даващ възможност децата да разглеждат рисунките си под ултравиолетова светлина; спомага те да концентрират вниманието си в хода на рисуването. За децата са предназначени и комплектите от медицински и сензорни топки, които сменят автоматично цветовете си чрез вградените седем LED светлини, уредите за развитие на моториката и други аксесоари, детските кресла тип "барбарон" с пълнеж от стиропор, позициониращите възглавници и матрак .
Предстои закупуването на сензорни табла за развитие на различни възприятия- тактилни, звукови, зрителни, както и на сензорна пътека, съдействаща за подобряване концентрацията на вниманието, обясниха от Център "Алтернатива".
Занятията, както винаги, ще се провеждат по индивидуална програма. Песоналът на Центъра е преминал специализирано обучение, за да проучи добрите практики във вече действащи сензорни зали.
"Здравна поща", Мадлен ПЕЕВА
Общ изглед на къта за релаксLED-проектор за светлинни ефекти и LED-елементи Кът с уреди за развитие на моторикатаUV-табло с маркери за работа върху екран
 

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД