Въвежда се регистрация на личните здравни книжки

Въвежда се регистрация на личните здравни книжкиOт 1 януари 2014 г. влиза в сила изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за лица и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони. Лицата с новоиздадена лична здравна книжка (ЛЗК), след извършване на предварителните медицински прегледи и заключението на ОПЛ, трябва да се явят в РЗИ-Стара Загора в стая № 115-4 на първия етаж за заверка и регистрация. Заверяването на ЛЗК ще се извършва срещу представяне на документ за самоличностудостоверение за настоящ адрес на лицето, лични здравни книжки, издадени преди влизането в сила на наредбата се заверяват и регистрират в РЗИ, след извършване на съответните периодични медицински прегледи и изследвания, на които подлежат лицата през 2014 г.
РЗИ информира за новите изисквания на наредбата общините и общопрактикуващите лекари. Допълнителна информация може да намерите и на сайта на РЗИ-Стара Загора.
"Здравна поща", източник: пресцентър РЗИ-Стара Загор
 

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД