Одит в УМБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович” АД в Стара Загора

Одит в УМБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович” АДДнес започна надзорен одит на МБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович” АД – (Университетска) по стандартите ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 за въведена система за управление на безопасните и здравословни условия на труд. Проверката ще продължи и на 20 декември и се извършва от организацията “Интертек” – София.
УМБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович” АД е сред първите болници у нас сертифицирани по международните стандарти ISO 9001:2008. Сертификатът е защитен още през 2006 г., припомни изпълнителният директор на болницата проф. д-р Петрана Чакърова.
Всяка година се преминава през надзорен одит, който в момента се извършва от тричленен екип, ръководен от Владислав Кунински. Екипът на “Интертек” ще се запознае със системата за управление на безопасните и здравословни условия на труд в болницата и при нужда ще посочи пропуските. Целта на одита е оценка на съответствието и ефективността на системата за управление на безопасните и здравословни условия на труд спрямо международния стандарт с цел поддържане на сертификацията.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД