Министър Таня Андреева ще участва в заседание на Съвета на ЕС по заетост

EPSCOМинистърът на здравеопазването д-р Таня Андреева ще участва на редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (EPSCO), което ще се проведе на 10 декември в Брюксел.
По време на заседанието ще бъдат обсъдени важни за сектор здравеопазване теми като предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно медицинските изделия и за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО)№178/2002, Регламент(ЕО)№1223/2009г. и Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ин витро диагностичните медицински изделия, както и приемане на Заключения на Съвета по "Процеса на размисъл по модерните, отговорни и стабилни здравни системи".
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД