България сред последните по здравеопазване в европейско изследване

България сред последните по здравеопазване в европейско изследванеБългария е на 31 място в Европа в класацията Европейски здравно-потребителски индекс за 2013 г. Това обяви председателят на УС на Българския лекарски съюз д-р Цветан Райчинов.
Европейският здравно-потребителски индекс EHCI е съставен от комбинация от публични статистически данни, анкети на пациенти и независими изследвания, проведени от шведската неправителствена организация Health Consumer Powerhouse (HCP).
Изследвани са общо 35 европейски страни, като България събира 528 точки. След нас се нареждат Полша с 521 точки, Латвия - с 516, Румъния - 478 и Сърбия - 451. На първо място е Холандия с 870 точки, следвана от Дания, Белгия и Германия.
Индексът показва, че у нас делът на болничните разходи от общите разходи за здравеопазване е 60%. Първенецът в класацията на 29 европейски страни по този показател е Португалия с около 20%. Близо до нас, но с по-добри показатели са Румъния и Албания, където тази цифра е около 50%.
Според изследването се наблюдава леко покачване на дела на личните плащания в общите разходи на здравеопазването в европейски мащаб. Тази тенденция е най-забележима в по-бедните централно- и източноевропейски страни и в страните, считани за жертви на финансовата криза, като Португалия, Унгария, Латвия и Ирландия. В България, от около 60% дял през 2010 г., публичните разходи в здравеопазването падат на около 55% по последни данни. Тук д-р Райчинов коментира, че тази информация опровергава твърденията на различни наши политици, че държавата дава все повече пари за здраве.
При показател „Общо разходи за здравеопазване, коригирани с покупателната способност,” за 2011 г. България е на четвърто място отзад напред с 1064 щатски долара - след нея са само Румъния (901), Македония (789) и Албания (565), сочи още индексът.
По показателя лекари на 100 000 жители България все още е в групата на сравнително добре обезпечените страни като Германия, Литва, Швеция - малко под 400 лекари на 100 000 човека.
България е една от осемте страни от 35 разгледани, в които няма въведени електронни рецепти - наред с Албания, Македония, Кипър, Латвия, Малта, Сърбия и Словакия.
Заедно със Словакия, България е на трето място по осигурен достъп на пациента до собственото му досие, след лидерите Дания и Норвегия.
Според изследване сред пациентските организации, при показателя време за чакане при планирани основни операции, България е подобрила резултатите си и се е изкачила на трето място след Албания и Белгия. По показателя достъп до личния лекар сме в групата на най-свободния достъп. В спешните отделения също не се чака много до започване на лечението - на четвърто място сме след Хърватска, Холандия и Белгия. Чакането за неспешни състояния обаче е повече от седмица.
По отношение на ражданията с Цезарово сечение, България все още е сред страните с повече от 300 операции на всеки 1000 раждания. Сред „лидерите” сме и по брой аборти на 1000 живородени - над 400, а след нас са само Естония и Румъния. Детската смъртност е много висока - над 8 на 1000, което ни поставя на предпоследно място пред Румъния, която е с над 9 на 1000. В Албания и Македония показателят е под 8 на 1000.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД