Стартира благотворителна онлайн платформа

Стартира благотворителна онлайн платформаЗапочва петата поредна дарителска кампания на Райфайзенбанк „Избери, за да помогнеш”. Благотворителната платформа за онлайн дарения е отворена за външни дарители от 14 ноември.
В кампанията ще бъдат поккрепени 21 общественозначими здравни, социални, културни и еко каузи.
В онлайн платформата izberi.rbb.bg, лесно и удобно с няколко клика на мишката, всяко дарение от външен дарител постъпва директно за каузата, която е избрал да подкрепи. В кампанията са включени проекти в помощ на хора с множествена склероза, за новородени с увреждания, за деца и юноши, преживели насилие, стипендии за деца-сираци, грижи за възрастни и болни хора, проект за почистване на крайбрежната ивица на р. Дунав и др.
“Концепцията и изпълнението на инициативата “Избери, за да помогнеш” са наистина добри и през годините това се е доказало чрез обществената полза от значимите каузи, които подкрепихме, както и от множеството утвърдени награди за социална отговорност, които получихме”, коментира Оливер Рьогл, главен изпълнителен директор на Райфайзенбанк.
Всички каузи, включени в кампанията “Избери, за да помогнеш”, са проверени, проучени и избрани, така че да засягат значим за обществото проблем, а бенефициентът да е в състояние да осигури работата по решаването му.
Каузите в дарителската инициатива ще се популяризират и представят с безвъзмездната подкрепа на 11 утвърдени национални медии. Освен първоначално предложените проекти, служителите ще могат да правят предложения за каузи, които също да бъдат включени в “Избери, за да помогнеш” 2013 като проекти по тяхна лична инициатива.За всеки конкретен проект в дарителската кампания могат да се правят дарения и чрез SMS.
За изминалите четири издания дарителската кампания е подкрепила повече от 100 проекта с близо 1.5 млн. лв.
„Здравна поща”, i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД