Проект ще подобрява ромската здравна култура

Проект ще подобрява ромската здравна култураКръгла маса, на която бяха дискутирани резултатите по изпълнението на плана към Здравната стратегия за лица в неравносотйно положение от етнически малцинства в област Стара Загора, се проведе на 7 ноември в РЗИ. В началото на форума бяха представени резултатите от информационната кампания и проведените педиатрични и акушеро-гинекологични профилактични прегледи сред ромското население в областта.
Стара Загора е единственият град от България, който участва в международен проет "Health Equity" за справедливо здравеопазване. В него са включени 10 държави, в които до 2015 г. по проекта ще се работи за намаляване на неравенствата по отношение на здравеопазването сред малцинствените групи. В града на липите и в областта дейностите ще бъдат насочени към ромското население.
Основните цели са намаляване на детската смъртност, подобряване на детското и майчиното здраве, предотвратяване на ранните бракове и раждания, борба с венерическите заболявания, записване на ромите и техните деца на личен лекар и редовно провеждане на профилактични прегледи и задължитнелните имунизации на децата.
За да изпълнят целите на проекта, от РЗИ ще търсят партньори в лицето на други институции, на НПО, на църквите, които се намират в ромските махали.
Един от големите проблеми, върху които ще се работи, е прекратяване на практиката за изнасяне и продажба на деца в други страни. От неправителствена ромска организация признаха по време на кръглата маса, че това ередовна пракитка сред ромите. В "Лозенец" има доста деца без никакви документи, без акт за раждане, с неясен произход. Непрекъснатата миграция на групи от роми още повече затруднява проследяването на съдбата на тези деца. Невъзможно е да се проследи колко деца годишно " се изнасят" в съседна Гърция. Има семейства, които твърдят, че отиват да си търсят работа там. Жената заминава бременна, но какво се случва след това, никой не може да каже. Няма статистика и за родените от малолетни ромки бебета през последните години. От неправителствената организация отчитат само, че от 2010 г. досега броят на непълнолетните майки-ромки непрекъснато расте.
"Здравна поща", Мадлен ПЕЕВА

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД