НС прие на първо четене закона за лекарствата

НС прие на първо четене закона за лекарстватаНародното събрание прие на първо четене промени в Закона за лекарствата, с които се регламентира регулацията на паралелния износ на медикаменти и създаването на експертна комисия към ИАЛ, която ще издава разрешения за създаването на нови аптеки. Одобрен беше и законопроект на Министерски съвет с предложения, засягащи подобряване на системата за безопасност на лекарствените продукти.
Председателят на комисията по здравеопазване и вносител на законопроекта, касаещ паралелния внос, д-р Нигяр Джафер обясни, че заради него България губи всяка година около 85 млн. лв. Освен това паралелният внос ограничава достъпа на българските пациенти до определени лекарства, които, въпреки че са в малки количества, се изнасят. Тя добави, че с промените в закона се регламентира дистрибуторите да уведомяват Изпълнителната агенция по лекарствата, че искат да изнесат даден медикамент. От своя страна ИАЛ може да откаже с аргументирано решение подобно искане на износ, ако сметне, че въпросното лекарство е в ограничени количества на нашия пазар и това може да застраши лечението на пациентите. Според вносителите поправката не е в противоречие със свободното движение на стоки в Европейския съюз.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД