Лекарски съюз и синдикати в готовност за протести

Лекарски съюз и синдикати в готовност за протестиДефицитът в бюджета на НЗОК за тази година и предложеният проектобюджет за 2014-а вдигнаха градуса на напрежение в системата на здравеопазването. Българският лекарски съюз и здравните синдикати към КНСБ се обявиха категорично срещу планираните разходи на касата за догодина и поискаха актуализация на парите за т.г. Най-спорната част в проектобюджета за 2014 г. е предвиденият излишък от 104.834 млн. лв. Практиката за трупане на излишъци по бюджета на НЗОК бе премахната през 2011 г., когато натрупаните суми бяха прехвърлени във фискалния резерв и впоследствие изразходвани за други цели.
Оттогава бюджетът на касата е балансиран и разходите са равни на постъпващите приходи, което на свой ред създаде проблем с невъзможността да се усвоява в рамките на годината евентуално преизпълнение на приходите. Правителството предлага догодина очакваните по-високи приходи от здравноосигурителните вноски и трансферът от държавата да не се разпределят за допълнителни разходи, а да се планират като излишък.
Очакваният ръст на здравноосигурителните приходи е точно толкова, колкото и заложеният излишък. До момента не е обяснено какво цели този излишък.
При дебатите около плановете на кабинета за реформи обаче бе изтъкнато, че здравната реформа трябва да се отложи и заради липсата на финансови резерви за реализацията й. На фона на заложения излишък много от разходите са планирани на по-ниски нива спрямо очакваното изпълнение за тази година. Най-голям е минусът при разходите за болнична помощ, които се планира да бъдат с 440 млн. лв. по-малко спрямо очакваното за т.г.
Минус има и при други разходни пера. Този минус съществува традиционно в бюджета и се представя като мярка за дисциплиниране на разходите, като дупката обикновено се компенсира от резерва за непредвидени разходи на касата.
За 2013 г. резервът бе 269 млн. лв., като цялата сума бе разпределена за болниците, за догодина се планира резерв от 279 млн. лв. Самите разходи през 2014-а в сравнение с бюджета за т.г. (а не с очакваното му изпълнение) се увеличават незначително - с 8 млн. лв.
И синдикатите, и лекарският съюз не са съгласни с трупането на излишъци в условия на дефицит. Те настояват и за актуализация на бюджет 2013. Заради липсата на средства НЗОК вече обяви, че ще плати на болниците само 80% от изработеното за септември. В отговор от лекарския съюз заплашиха, че болниците ще започнат да искат 20% доплащане от пациентите и ще спрат всички дейности, с изключение на спешните.
Готовност за протести обяви и КНСБ. В същото време при подготвен проектобюджет зам.финансовият министър Людмила Петкова започна да дава заден с уговорката, че по бюджета ще се работи още и той ще бъде готов в петък.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД