Осигурени са две липсващи лекарства за онкоболни деца

Осигурени са две липсващи лекарства за онкоболни децаМинистър Таня Андреева се срещна с фирмите, които произвеждат лекарствата Puri-Nethol tablet 50 mg x 25 /INN Mercaptopurine/ и Asparaginase /Kidrolase powd. Inj. 10 000 IU х 10/. От постъпили в Министерство на здравеопазването сигнали на родители стана ясно, че медикаментите не могат да бъдат заплатени от НЗОК, тъй като не са включени в Позитивния лекарствен списък. Образуването на цена и включването на лекарствен продукт в ПЛС се извършва при заявяване от притежателя на разрешението на употреба, т.е. зависи от волята на притежателя. След проведената среща в Министерство на здравеопазването фирмите-производители заявиха своето намерение да предприемат необходимите действия за формиране на цена в България.
Лечебните заведения, в които се лекуват деца с диагноза остра лимфобластна левкемия, вече са закупили медикаментите.
"Здравна поща", източник: МЗ

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД