Концентрацията на серен диоксид в Гълъбово е под средночасовата норма

РИОСВ-Стара Загора информира населението на град Гълъбово, че в 17 ч. концентрацията на серен диоксид е многократно под средночасовата норма от 350 микрограма на кубичен метър, с което отпада необходимостта от предприетите мерки по опазване на човешкото здраве. Регистрираната концентрация от Автоматичната станция в централната част на града, в 17:00 часа, е 57 микрограма на кубичен метър. Експертите на РИОСВ-Стара Загора продължават да следят нивата на показател серен диоксид и останалите атмосферни замърсители от всички пунктове за контрол на качеството на атмосферния въздух, се казва в прессъобщение на инспекцията. "Здравна поща", източник: РИОСВ-Стара ЗагораРИОСВ-Стара Загора информира населението на град Гълъбово, че в 17 ч. концентрацията на серен диоксид е многократно под средночасовата норма от 350 микрограма на кубичен метър, с което отпада необходимостта от предприетите мерки по опазване на човешкото здраве. Регистрираната концентрация от Автоматичната станция в централната част на града, в 17:00 часа, е 57 микрограма на кубичен метър.
Експертите на РИОСВ-Стара Загора продължават да следят нивата на показател серен диоксид и останалите атмосферни замърсители от всички пунктове за контрол на качеството на атмосферния въздух, се казва в прессъобщение на инспекцията.
"Здравна поща", източник: РИОСВ-Стара Загора

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД