Конференция на ЕГА очерта бъдещето на генеричните и биоподобни лекарства

Конференция на ЕГА очерта бъдещето на генеричните и биоподобни лекарстваНа 8 октомври Европейската Генерична Асоциация (ЕГА), чийто член е Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА) проведе конференция, в която участваха повече от 80 високопоставени мениджъри от фармацевтичната индустрия, политици, представители на здравни институции и пациентски организации. Конференцията очерта визията на ЕГА за бъдещето на европейските производители на генеричните и биоподобните лекарства.
Водещите обсъждания по време на конференцията на ЕГА бяха насочени към теми, свързани с пазара, производството и нарастващите разходи за здравеопазване в условията на икономическа криза. Генеричните и биоподобните лекарствени производители се нуждаят от устойчиви пазари, защото само чрез тях могат да си осигуряват необходимите приходи за инвестиции и осигуряване на нови работни места. ЕС би могъл да бъде от полза за генеричната индустрия, като облекчи износа на тези видове медикаменти към трети страни с развиващи се и нововъзникващи пазари. Що се отнася до правителствата на страните от ЕС, те биха могли да създадат условия за разширяване на употребата на генерични лекарства, като така ще могат по-добре да контролират и управляват разходите за здравеопазване.
Новият президент на ЕГА Ник Хагър от Сандоз заяви по време на конференцията, че Европа продължава да бъде естествено място за високотехнологично производство на генерични лекарства и допълни, че ЕГА е готова да партнира с правителствата на страните от ЕС за стимулиране на производството, създаване на нови работни места и подобряване на достъпа на европейските пациенти до качествени и достъпни лекарства.
Генеричните и биоподобните лекарствени производители са признати като една от най-конкурентните индустрии в Европа. Те осигуряват висококачествени лекарства на достъпни цени за милиони европейци. Освен това благодарение на производството на генерични и биоподобни медикаменти се осигуряват над 150 000 работни места в Европа, а използването им осигурява спестявания за здравните системи и пациентите в размер на 35 милиарда евро всяка година. В европейски мащаб генеричните и биоподобните лекарства представляват 54% от общото количество употребявани медикаменти, но разходите за тях възлизат едва на 21% от разходите за лекарства в ЕС.
„Здравна поща”, източник: BGPharmA

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД