ЕК с нови мерки за по-безопасни медицински изделия

Невен МимицаДнес Европейската комисия прие две мерки за подобряване на безопасността на медицинските изделия. Това бе направено в изпълнение на ангажимента да се възстанови доверието на пациентите след неотдавнашните проблеми в сектора на медицинските изделия, сред които и скандалът с гръдните импланти на фирмата Poly Implant Prothèse (PIP). Новата уредба е под формата на регламент за изпълнение на Комисията. В него подробно се определят критериите, на които трябва да отговарят нотифицираните органи.
Това са независими публични или частни организации или дружества, определени от държавите членки да контролират производителите на средно- и високорискови медицински изделия. Контролът от една държава членка е валиден в целия ЕС. В Европейския съюз има близо 80 нотифицирани органа за медицински изделия. Те са натоварени с инспектирането на производителите на медицински изделия и да дават препоръка на Комисията, в която се изясняват задачите на тези органи при извършването на одити и оценки в сектора на медицинските изделия. Този сектор обхваща близо 10 000 вида продукти, като се започне от обикновения лейкопласт и се стигне до сърдечните пейсмейкъри.
Комисарят за политиката за потребителите Невен Мимица заяви: „С обявените днес мерки Комисията подобрява още повече безопасността на медицинските изделия. Сега вече разполагаме с по-изяснено основание за провеждане на внезапни одити, изпитване на проби или съвместна оценка от страна на нотифицираните органи. Пълна яснота може да се постигне само с изменение на основната правна уредба. Трайно съм ангажиран да подпомагам Парламента и Съвета с цел в началото на следващата година да бъде приключен течащият в момента процес на преразглеждане“.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД