10 септември - Международен ден за превенция на самоубийствата

10 септември - Международен ден за превенция на самоубийствата10 септември е Международен ден за превенция на самоубийствата, известен още като Ден на суицидната превенция. За България самоубийствата представляват един от проблемите с непрекъснато нарастваща значимост. Това се обуславя от определени демографски, социално-икономически, здравни и психологически аспекти на суицидните действия, които биха могли да се обобщят като: загуба на човешки потенциал; сравнително висока използваемост на ресурсите на здравната помощ - обща и специализирана; негативно психологическо влияние върху отделни личности, групи от населението, общности и цялото общество.
Правителството прие национална програма "Превенция на самоубийствата в България 2013-2018 г." и план за действие към нея. Основната цел е да се намали честотата на опитите за самоубийство и на смъртността поради самоубийство.
Всяка година в света около 1 милион души посягат на живота си. В последните десетилетия се отбелязва ръст на самоубийствата и опитите за самоубийства, а така също и на тяхното "подмладяване". 
Профилактиката на суицидните действия, които са един социален феномен, освен ангажираността на здравната система, изисква участието и на специалисти и структури на други ведомства, а така също и на неправителствени организации.
Всяко самоубийство има сериозно въздействие най-малко върху шест човека. Трудно е да се обясни защо някои хора решават да извършат самоубийство, докато други – в подобна или по-тежка ситуация, не взимат такова решение. Всъщност, повечето от самоубийствата могат да бъдат предотвратени.
Най-честити причини за самоубийствата са: загубите скъп човек; родителите ви се разделят; не получавате от близките си подкрепата и любовта, които са ви нужни; вие сте влюбени, а любовта ви не е споделена; получили сте двойка и се чувствате подценени; нямате родители; имате трудности в общуването; имате физически недъг; жертви сте на насилие; нямате приятели и мислите, че никой не ви харесва; просто сте тъжни и сами.
В такива моменти си помислете, че не само вие се чувствате по този начин – има много други отчаяни хора, които изпитват подобни чувства. В основата на психичното здраве е собствената ви представа за самите Вас, оценката ви за вашите качества и способности или това как вие  приемате себе си. Когато човек вярва в себе си, в собствените си сили и се цени такъв, какъвто е и другите също започват да го приемат и ценят. То е като да си предскажем успех и щастие, които сами се сбъдват. Вашата представа за самия вас може да е положителна или отрицателна и да съвпада или не с представите на другите за вас - майка, баща, приятели, съучениците, учители и др., но бъдете сигурни, че някои от тях ви харесват такива каквито сте, съветват психолози.
„Здравна поща”, i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД