Освобождават българите в чужбина от здравни вноски и за минали години

Освобождават българите в чужбина от здравни вноски и за минали годиниБългарските граждани, които живеят извън страната, вече могат да бъдат освободени от плащането на здравноосигурителни вноски у нас и за минали периоди. Подаването на заявление в НАП вече не е обвързано с изискването това да стане преди напускането на страната, както беше до сега. За да бъдат освободени от здравноосигурителни вноски обаче, българските граждани, живеещи извън родината, трябва да отговарят на няколко условия. Лицата трябва да са български граждани, както и да са били в чужбина най-малко 183 дни през една календарна година. Най-важното условие за освобождаване от плащане на вноските за здраве е подаване на заявление в офиса на НАП по постоянен адрес.
Заявлението може да се подаде лично или чрез упълномощено лице. Документът може да бъде изпратен до НАП и по пощата, с обратна разписка или куриер.
В случай, че сте български гражданин и желаете да възстановите здравноосигурителните си права в България, трябва да подадете в НАП друго заявление - за завръщане. За област Стара Загора 2310 лица са подали такова от началото на годината. Освен него трябва да се представят и документи, които доказват, че сте били в чужбина повече от 183 дни през една календарна година. Здравноосигурителните права на българи, които са били в чужбина и са подали заявление, могат да се възстановят по два начина. Единият е автоматично след изтичане на 6 последователни месеца, в които те се осигуряват за здраве в България. Ако българите, които са били зад граница, искат веднага да възстановят своите здравни права, то те трябва да платят еднократно 12 здравноосигурителни вноски върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица. Ако се плащат през 2013г., това са 12 вноски по 33,60 лв.
Повече информация и консултации за попълване на всички видове данъчни и осигурителни декларации може  да се получи от кол центъра на НАП на телефон  0700 18 700, на цената на един градски разговор от 9 до 17,30 ч., всеки делничен ден.
„Здравна поща”, Мадлен ПЕЕВА

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД