Държавата не желае "да погледне" в устата на българина

Казва д-р Венцислав СТОЕВ, председател на Съюза на българските стоматолози

Държавата не желае "да погледне" в устата на българина, казва д-р Венцислав СТОЕВ, председател на Съюза на българските стоматолози- Д-р Стоев, кои според Вас са най-сериозните проблеми, пред които е изправена българската стоматология ?
- Българската стоматология се развива изцяло без подкрепата на държавата. Ние сме лечители и същевременно предприемачи, които трябва да се реализират в пазарна среда. В същото време нашата основна грижа е денталното здраве на сънародниците ни. За съжаление държавата не желае да „погледне” в устата на българина и на неговите деца. Оттам идват и проблемите. На първо място - липса на стратегическа нациаонална програма за профилактика на оралните заболявания.
На второ - договаря се такъв пакет с НЗОК, който стимулира изваждането на зъби, а не лечението и профилактиката. Средствата от 110 млн. лв. на година са крайно недостатъчни. Разделени на броя на населението в България, те показват че човек има възможност да се лекува за  около 15 лв. за споменатия период. Трето - пенсионерите, нашите бащи и майки, са изхвърлени от системата за здравно осигуряване. Никой не поема протезирането.
Голям проблем за съсловието започна да става свъхпроизводството на кадри. В България вече има три факултета по дентална медицина, последният във Варна. На пазара се появяват повече зъболекари, отколкото е необходимо. Те търсят препитание предимно в големите градове, където конкуренцията става ожесточена. Само преди месец световноизвестният експерт по дентален мениджмънт Дженифър де Сейнт Джордж, която бе на посещение у нас, говорейки за  съотношението зъболекари/пациенти в София, отбеляза, че то води до „яростна конкуренция в столицата”. Разпределението на зъболекарите из страната е неравномерно. Има малки населени места, където те напълно липсват.
- Как виждате ролята на вашата организация за иницииране на промените по отношение на денталната медицина, от които пациентите се нуждаят спешно?
- Принудените сме по силата на Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина (ЗСЛЛДМ) да членуваме задължително в една организация - Българския зъболекарски съюз (БЗС). БЗС сключва договор с НЗОК и представлява онези наши колеги, които работят със здравната каса. БЗС не представлява интересите на онези наши колеги, които не работят с касата - по наши данни над 2800 души. Те не намират смисъл да членуват в зъболекарския съюз, не са го припознали за своя организация и плащат своя членски внос единствено по задължение, т.е. по принуда. Това е дълбоко несправедливо, нарушено е правото им на избор.
След като развитието на нашите дентални кабинети, оборудването, обучението на екипа, собствената ни следдипломна квалификация е наша инициатива и отговорност, подкрепена с наши средства или кредити, а не отговорност на държавата или БЗС, сме на мнение, че законовата рамка, в която сме поставени, трябва да се промени коренно. Нашата професия е свободна - за нашите дела, а те са свързани с лечебна и управленска дейност, отговаряме с името си пред пациентите и закона.
"Здравна поща", Мадлен ПЕЕВА

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД