Министър Таня Андреева иска Закон за репродуктивното здраве

Обещава от 2014 г. финансирането на дейностите по Фонда за асистирана репродукция да се върне от НЗОК в МЗ
Министър Таня Андреева иска Закон за репродуктивното здраве„Необходимо е да се очертаят дългосрочни политики по отношение на овладяването на демографския срив и репродуктивното здраве на населението на България, които да се следват от всеки следващ министър на здравеопазването и всяко следващо правителство“. Това каза министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева на инициирана от нея дискусия на тема: „Бъдещите политики по отношение на репродуктивното здраве на младите хора у нас, превенция на недоносеността и преодоляването на последствията от нея”. Според министъра, демографският срив, който е достигнал до нива от следвоенно време, може да се овладее чрез извършване на подробен анализ и предприемане на конкретни мерки.
„Демографският срив е следствие не само на намалената раждаемост, но и на високата смъртност, на емиграцията, на незнанието на хората как да решават проблемите си, на тяхното самолечение“, коментира д-р Андреева и съобщи, че именно заради необходимостта от обща държавна политика за справяне на проблемите в сферата, трябва да има закон, който да регламентира в цялост опазването на репродуктивното здраве на нацията. Предстои създаването на експертни групи, които да подготвят необходимите законодателни промени в тази насока. Предвижда се провеждането и на национална информационна кампания за тези български граждани, които не знаят какво да направят, когато установят, че имат репродуктивен проблем.
Ше се работи по развитието на електронното здравеопазване като целта е да се изгради информационна връзка между МЗ, Фонд „Асистирана репродукция“ (ФАР), Изпълнителната агенция по трансплантация (ИАТ), специалистите в центровете по репродуктивно здраве и акушер-гинеколозите. Предстои също така Регистърът за ражданията да бъде надграден с регистър за недоносените деца, както и разписване на програми за проследяване и рехабилитация на недоносените по отделни възрастови групи. Министърът обеща още от 2014 г. финансирането на дейностите по ФАР да се върнат от НЗОК в МЗ, с което ще се улесни достъпа до асистираната репродукция.
На дискусията присъстваха водещи специалисти и национални консултанти по неонатология, репродуктивно здраве и асистирана репродукция, както и представители на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и неправителствени организации. Всички се обединиха около това, че на България е нужна дългосрочна политика за овладяването на демографския срив и предложиха конкретни мерки: възстановяване на женската консултация; регламентиране на 12 прегледа по време на бременност; изработване на програми за проследяване на здравословното състояние на недоносените бебета; разширяване на възможностите за специализация по „Неонатология“; улесняване на достъпа на двойките с репродуктивни проблеми до асистирана репродукция и др.
Всички предложения за програми с маркирани проблеми и конкретни идеи за решаването им предстои да бъдат внесени официално в МЗ, след което ще бъдат очертани приоритетите в овладяването на демографския срив и стъпките за реализирането им.
"Здравна поща", източник: МЗ

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД