Избираме сами държавата, в която да се лекуваме

Избираме сами държавата, в която да се лекувамеПравителството прие проект на закон за изменение и допълнение на Закона за здравето, с който се въвеждат промени в законите за здравното осигуряване и за лекарствените продукти в хуманната медицина.
Според промените, всеки здравноосигурен пациент ще може да избере държавата, в която желае да получи здравните услуги, да заплати за тях, след което да потърси възстановяване на средствата от НЗОК, съответно от Министерство на здравеопазването.
Предлаганите промени в Закона за здравното осигуряване въвеждат изискванията на Директива 2011/24/ЕС за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване относно реда за предоставянето на трансграничните здравни услуги, финансирането им, както и отговорностите на държавите-членки по осигуряване и по местолечение.
Съгласно принципа в директивата, размерът на възстановената сума при трансгранично здравно обслужване е до размера на разходите, които биха били поети от държавата-членка по осигуряване, ако това здравно обслужване е предоставено на нейна територия. С промените се създава и възможност пациентите да получат предварително разрешение за възстановяване на разходите за трансгранично здравно обслужване, издавано от НЗОК и Министерство на здравеопаззването за съответните дейности.
Законопроектът предвижда създаването на национален регистър на пациентите с редки заболявания.
Предлага се с Наредба на министъра на здравеопазването да се определят и условията и критериите за лечебните заведения, които желаят да участват в Европейските референтни мрежи, както и редът за създаването, обозначението и функционирането на експертни центрове и референтни мрежи за редки болести.
Одобреният законопроект предвижда промяна и в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, която е свързана с разпоредбите на Директива 2011/24/ЕС за признаване на медицински предписания в друга държава членка.
 "Здравна поща", Мадлен ПЕЕВА

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД