Трябва да се стимулират младите завършващи лекари

Каза министър Таня Андреева на среща с членове на Асоциацията на студентите по медицина

Трябва да се стимулират младите завършващи лекариМинистърът на здравеопазването д-р Таня Андреева се срещна с членове на Асоциацията на студентите по медицина.
Представителите на Асоциацията на студентите медици поставиха въпроси относно възможните източници за финансиране на специализациите, статута на специализантите, както и последващите условия за професионална реализация. Според тях съществено значение има предоставянето на широка информация за възможностите на лечебните заведения-бази за специализации, за осигуряването на финансиране на специализациите от външни източници - общини, бизнеса и др.
Целта на МЗ е да се създадат условия, които да стимулират младите завършващи лекари да се зачисляват за специализации и да се реализират в България, подчерта на срещата министър Андреева. Тя заяви, че от особено значение за намиране на пресечна точка с интересите на младите лекари, е установяването на ползотворен диалог с техните представители, който да генерира възможни нови решения в сегашната система за специализации. В тази насока МЗ, след получаване на конкретни писмени предложения от Асоциацията на студентите по медицина, ще направи преглед на нормативната уредба с цел специализациите да станат по-привлекателни за младите лекари.
Министър Таня Андреева подчерта, че в никакъв случай не следва да се допуска задължението за работа в определени лечебни заведения след приключване на специализацията да се възприема като форма на принуда. Справедливо е този, който финансира скъпоструващото обучение на специализанта, да може да разчита за известен период на неговия труд, каза здравният министър и подчерта, че работата в регионалните болници дава големи практически възможности за професионално развитие на младите лекари, за придобиване на опит и самочувствие.   
На срещата беше постигнато съгласие срещите на министър Таня Андреева с младите студенти-медици да продължат, като в тях ще се включат със свои идеи и представители на други студентски организации в областта на медицината.
„Здравна поща”, източник: МЗКаза министър Таня Андреева на среща с членове на Асоциацията на студентите по медицина
Министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева се срещна с членове на Асоциацията на студентите по медицина.
Представителите на Асоциацията на студентите медици поставиха въпроси относно възможните източници за финансиране на специализациите, статута на специализантите, както и последващите условия за професионална реализация. Според тях съществено значение има предоставянето на широка информация за възможностите на лечебните заведения-бази за специализации, за осигуряването на финансиране на специализациите от външни източници - общини, бизнеса и др. 
Целта на МЗ е да се създадат условия, които да стимулират младите завършващи лекари да се зачисляват за специализации и да се реализират в България, подчерта на срещата министър Андреева. Тя заяви, че от особено значение за намиране на пресечна точка с интересите на младите лекари, е установяването на ползотворен диалог с техните представители, който да генерира възможни нови решения в сегашната система за специализации. В тази насока МЗ, след получаване на конкретни писмени предложения от Асоциацията на студентите по медицина, ще направи преглед на нормативната уредба с цел специализациите да станат по-привлекателни за младите лекари.
Министър Таня Андреева подчерта, че в никакъв случай не следва да се допуска задължението за работа в определени лечебни заведения след приключване на специализацията да се възприема като форма на принуда. Справедливо е този, който финансира скъпоструващото обучение на специализанта, да може да разчита за известен период на неговия труд, каза здравният министър и подчерта, че работата в регионалните болници дава големи практически възможности за професионално развитие на младите лекари, за придобиване на опит и самочувствие.   
На срещата беше постигнато съгласие срещите на министър Таня Андреева с младите студенти-медици да продължат, като в тях ще се включат със свои идеи и представители на други студентски организации в областта на медицината.
„Здравна поща”, източник: МЗ

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД