Приемането на концепция за национална лекарствена политика има ключово място

Това каза министърът за здравеопазването д-р Таня Андреева на среща с ръководството на Българския фармацевтичен съюз

Приемането на концепция за национална лекарствена политика има ключово мястоМинистърът на здравеопазването д-р Таня Андреева се срещна на 11 юни с ръководството на Българския фармацевтичен съюз. В разговора участваха председателят на Съюза Мирослав Ненчев, заместник-председателят Аделина Любенова и главният секретар Тодор Найденов.  
Министър Андреева подчерта, че срещата е продължение на започналите разговори с основните съсловни организации в областта на здравеопазването. Основната им цел е да се набележат проблемите в отделните секторни политики и със съвместни усилия да се начертаят механизмите за тяхното решаване.
Сред основните теми, разисквани на днешната среща, бяха подобряването на достъпа на пациентите до лекарствени продукти, необходимостта от ефективно разходване на публичния ресурс за осигуряване на лекарствени продукти, утвърждаване ролята на фармацевтите като консултанти, които дават разяснения за предписаните лекарства.  
Министър Андреева изтъкна като особено важна стъпка финализирането на цялостен проект на Концепция за национална лекарствена политика. Документът се базира на ясни географски, демографски и други обективни критерии и е изготвен съвместно от експертна група с участието на МЗ и БФС. Общо беше мнението, че с приемането на Концепцията ще се създадат условия за преодоляване на сегашното неравномерно разпределение на аптеките и ще се създадат условия за тяхната равнопоставеност, което ще се отрази върху достъпа на населението до необходимите лекарства. По този начин също ще се преодолеят зачестилите случаи на т.нар. „разносна търговия” с лекарства, реализирана чрез рекламни пунктове, в които хора без фармацевтично образование приемат заявки и доставят лекарства в отдалечени райони без аптеки. Общо беше изразеното мнение от участниците в срещата, че подобни пратки крият сериозен риск за здравето и са недопустими.
На срещата беше обсъдена работата на Висшия съвет по фармация към МЗ и на Националния съвет по цени и реимбурсиране като органи, които имат водеща роля в областта лекарствената политика.
"Здравна поща", източник: МЗ

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД