САЩ дават 18 млн. долара за проучване на вирусите

САЩ дават 18 млн. долара за проучване на вируситеВ опит да разберат по-добре защо някои вируси като грипния, ебола и западнонилския вирус са толкова смъртоносни, екип от американски изследователи смята да моделира отговора на човешкия организъм към вирусните патогени.
проучването ще бъде финансирано с 18.3 милиона долара от Националния здравен институт на САЩ. Целта му е детайлно да проучи молекулните механизми на инфектиране на клетката, клетъчния отговор и взаимодействието вирус – гостоприемник.
Американското правителство – основният източник на финансиране на целия проект, се надява всичко това да доведе до създаване на ново поколение противовирусни лекарства срещу едни от най-опасните патогени. Това е изключително важно, защото против ебола и западнонилския вирус в момента няма одобрени лекарства, а тези срещу грип бързо губят ефективността си.
Дизайнът на изследването предполага измерване на най-разнообразни параметри – както такива, присъщи на самия вирус, така и такива, присъщи на гостоприемника. Измерванията ще се правят чрез т.нар. високопроизводителен скрининг, при който сложни машини правят хиляди измервания за една секунда.
Предимството на изследване на трите различни патогена – вирусите на грипа, еболата и западнонилската треска, е, че те имат различни прицелни клетки и органи в тялото. Този систематичен подход позволява идентифициране на общите и различните пътища и медиатори в протичането на различните инфекции. Общите медиатори са потенциални мишени за бъдещи широкоспектърни продукти, т.е. такива, притежаващи ефективност срещу голям брой патогени. Уникалните за дадена инфекция възлови метаболити са мишена за бъдещи тесноспектърни лекарства.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД