Електронното здравеопазване ще подобри качеството на живот?

Електронното здравеопазване ще подобри качеството на живот?Българският евродепутат Антония Първанова бе хост на дебат на тема: “Работи ли електронното здравеопазване и как знаем, че работи”, който се проведе в София на 29 май. Събитието бе организирано с помощта на Британската търговска камара. В дискусията участваха представители на Европейската комисия, пациентски организации, представители на телекомуникационната и застрахователната индустрия.
Темата за електронното здравеопазване е широко дискутирана, тъй като неговото приложение ще доведе до повече прозрачност и по-добра организация на здравните услуги. Електронното здравеопазване може да бъде използвано и за специализирано проследяване на здравното състояние на пациента, без да е необходимо посещение при лекар.
То не само ще подобри ефикасността на медицинските услуги, но ще направи пациентите по-независими и ще им спести време, заяви д-р Първанова.
Последни проучвания показват, че вследствие на използването на електронно здравеопазване смъртността при пациенти с диабет и инфаркт е намаляла с 45%, а броят на приетите по спешност пациенти е намалял с 20%. Използването на телемониторинг намалява разходите за пациента, тъй като много от прегледите могат да бъдат избегнати. Електронното здравеопазване има положителен ефект върху икономическата ефективност на здравната система, защото по-малко приети по спешност пациенти означава и по-малко разходи за болниците. Следователно: свободният финансов ресурс може да бъде използван за по-голям брой специализирани медицински услуги, както и за разгръщане на потенциала на първичната медицинска помощ.
Електронното здравеопазване ще подобри качеството на живот и ще предостави огромни възможности за оптимизиране на разходите в здравеопазването и освобождаване на финансов ресурс, който може да бъде използван за иновативно лечение, каза д-р Първанова.
„Здравна поща”, i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД