Глоби на стойност 567 750 лв. са наложили от ИАЛ през 2012 г.

През тази година приоритет са проверките на аптеки и дрогерии през нощта и почивните дни

Пресконференция ИАЛОт началото на годината Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) приоритетно извършва засилени проверки на аптеки и дрогерии през нощта и през почивните дни. Това съобщи на пресконференция изпълнителният директор на агенцията д-р Евелин Благоев. Данните показват, че най-честите нарушения като продажба на медикаменти по лекарско предписание без рецепта или без контрол от страна на магистър фармацевт, са регистрирани именно нощем и в почивни дни. Само през м. януари 2013 г. са извършени 114 проверки в обекти за търговия на дребно като ръстът в сравнение с м. януари 2012 г. е 36 на сто. За цялата предходна година тези проверки са били 1004 или около 83 месечно.
Д-р Благоев подчерта, че вече не се срещат драстични нарушения в аптеките - да работят хора без нужното образование, каквито се наблюдаваха в предходни години. Сега по-често срещано нарушение е в търговските обекти гражданите да са обслужвани само от помощник фармацевт в отсъствието на магистър фармацевт.
Отчетът на ИАЛ за 2012 г. сочи, че през годината са извършени 28 проверки на производители и вносители на лекарствени продукти и са издадени 833 сертификата в съответствие със сертификационната схема на Световната здравна организация. Направени са 114 инспекции на складове за търговия на едро. В резултат на извършените 1004 проверки на аптеки и дрогерии са издадени 256 наказателни постановления. През годината са издадени 231 нови разрешения за търговия на дребно и 32 за търговия на едро с лекарствени продукти, и 84 разрешения за търговия на едро с медицински изделия.
Агенцията е разгледала над 10 000 постъпили заявления за разрешения за употреба на лекарствени продукти. В лабораторията за анализ на лекарствени продукти към ИАЛ са извършени анализи на общо 383 проби на лекарствени продукти и не са установени фалшиви лекарства на българския пазар. През 2012 г. са издадени 218 разрешения за провеждане на клинични изпитвания. Инспекторите от агенцията са извършили 149 проверки в рамките на надзора на пазара на медицински изделия.
Общата стойност на всички наложени глоби и имуществени санкции за установените при проверките нарушения е 567 750 лв.
През 2012 г. в агенцията са постъпили 320 съобщения за нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти, за които са предприети съответните мерки. Д-р Евелин Благоев припомни, че на гореща телефонна линия 02/ 980 35 55 и през интернет сайта на ИАЛ www.bda.bg, и пациентите могат да подават сигнали за нежелани реакции след употреба на медикаменти, както и за други проблеми с лекарства.
“Здравна поща”, източник: Министерство на здравеопазването

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД