Стартират СМР в МБАЛ “Д-р Христо Стамболски” по проект за 3 791 817 лв.

Част от екипа за изпълнение на проектаНа 1 април започват строително-монтажни работи в МБАЛ “Д-р Христо Стамболски” в Казанлък. Те са по проект, финансиран от Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът е на обща стойност 3 791 817,24 лв. и се изпълнява от бенефициента Община Казанлък в периода февруари 2012-февруари 2014 г.
Неговата обща цел е подобряване здравния статус на жителите на община Казанлък и съседните общини.
Предвидено е изпълнение на СМР в отделението по образна диагностика; Първо вътрешно отделение; операционен блок към родилно отделение; отделението по хемодиализа; хирургичен блок. Срокът за строителните дейности е 70 дни, след което в ремонтираните отделения ще бъде доставена медицинската апаратура. Доставката на медицинското оборудване в помещенията, в които не се предвиждат СМР, ще стане в началото на април.
Компютърен томограф, видеобронхоскоп, дигитален рентгенов апарат, хемодиализни апарати, система за обратна осмоза, операционни лампи и операционна маса за АГО ще се доставят след завършване на СМР.
“Здравна поща”, i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД