Задължават и частните болници да провеждат търгове за лекарства

{idkey=4395b0[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F14483-zadalzhavat-i-chastnite-bolnitzi-da-provezhdat-targove-za-lekarstva][title=+%D0%97%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82+%D0%B8+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8+%D0%B4%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82+%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0][desc=]}{cmp_start idkey=4882[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F14483-zadalzhavat-i-chastnite-bolnitzi-da-provezhdat-targove-za-lekarstva][title=+%D0%97%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82+%D0%B8+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8+%D0%B4%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82+%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0][desc=]}
lekarstva pariЧастните болници да бъдат задължени да провеждат търгове за закупуване на лекарства и медицински консумативи също като държавните и общинските. Това условие е разписано в промени в Закона за обществените поръчки, публикувани за обществено обсъждане. Те предвиждат публични възложители да са всички лечебни заведения, независимо от собствеността им, в които повече от 50% от приходите са от държавния, общинския бюджет или от здравната каса.
В момента такова задължение има само към общинските и държавните болници.

За частните то беше премахнато преди 4 г. отново с промени в ЗОП, като основен лобист за тази промяна и приемането й тогава от депутатите е Лъчезар Иванов от ГЕРБ.
"Здравна поща", i
{cmp_end}{cmp_comments idkey='4882c'[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F14483-zadalzhavat-i-chastnite-bolnitzi-da-provezhdat-targove-za-lekarstva]}{idkey=4395b1[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F14483-zadalzhavat-i-chastnite-bolnitzi-da-provezhdat-targove-za-lekarstva][title=+%D0%97%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82+%D0%B8+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8+%D0%B4%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82+%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0][desc=]}{idkey='4395c'[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F14483-zadalzhavat-i-chastnite-bolnitzi-da-provezhdat-targove-za-lekarstva]}
Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД