Диагностика на вирусен хепатит С

Диагностика на вирусен хепатит СВтората половина на ХХ век е период на забележителни постижения в изучаването на вирусните хепатити. Вирусният хепатит С се явява глобален съвременен проблем към днешна дата, но хубавите новини са, че откритията във връзка с лечението му и диагностиката са едни от най-мащабните и успешно протичащи към момента. От епидемиологична гледна точка особена важност има динамиката на нарастването на титъра на антитела, които се позитивират най-често между 50-60 дни след заразяване. Но са наблюдавани случаи, при които позитивиране след заразяване се е отчитало още на 20 ден, а в други случаи след период от 5 месеца.
Времето до появата на антитела се нарича "диагностичен прозорец" или "фаза на затъмнение". Но е важно да се отбележи, че при хроничните форми, които са и преобладаващите след контингента от заразени (достигащ до над 80%), този скрит период не е достатъчно проучен и изяснен.
Освен в прозоречния период, фалшивонегативен резултат може да бъде отчетен при имуносупресия при болния - независимо дали тя се дължи на заболяване или на терапия с имуносупресивни медикаменти.
Еднократното изследване е крайно недостатъчно, тъй като едва 50 до 65% от заразените, при проява на клинична симптоматика - дават положителни проби. Поради тази причина повторно изследване се назначава отново след 30 дни.
Откриването на нуклеиновата киселина на вируса се позитивира с диагностичните методи до месец и половина преди  повишаване на антителата в кръвта. Вирусът се отличава с кратко време за рамножаване - репликация. Някои високочувствителни тестове откриват нива 10 и дори единични вируси в милилитър кръв, в т.нар. превиремична фаза.
За съжаление, по-чувствителните диагностикуми не се прилагат широко в ежедневната диагностично-лечебна практика, а се използват предимно за научно-изследователски цели.
Към момента златният стандарт за лабораторна диагностика на остър вирусен хепатит С включва сероконверсия на специфични антитела - отрицателен тест преди предполагаемата експозиция и положителен за антитела след това. Изследва се още наличието на специфична РНК на вируса и чернодробни ензими, от които по-конкретно АЛАТ - аланинаминотрансфераза. Като втората стъпка с изследване за наличие на РНК към момента е с препоръчителен характер.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД