Тече 7-милионната програма за обучение на "спешни" специалисти

Тече 7-милионната програма за обучение на "спешни" специалисти Преди дни стартира програмата за обучение на персонала от центровете за спешна медицинска помощ. Официалното начало бе дадено от здравния министър Кирил Ананиев в Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ. В рамките на проекта, който се финансира от Европейския съюз, ще бъдат обучени над 6892 души, а общият бюджет възлиза на 7 милиона лева.
"Програмите са направени по европейски стандарти от наши водещи медици, които преподават и не само в България. Базата е снабдена с най-модерна техника и високотехнологични манекени, които са 28 на брой.
Ние ще използваме и останалите 43 от старата програма "ПУЛСС". Обучаваните ще получат знания и умения в повечето специалности, за всяка една специалност, за всеки един случай има протокол как да се действа", обясни пред БНТ министърът на здравеопазването.
Теоретичните обучения - част от обученията на персонала от центровете за спешна медицинска помощ и спешните отделения по проект "Подобряване на условията за лечение на спешните състояния" (ПУЛСС), ще са с продължителност 15 часа седмично, а практическата част ще бъде с продължителност 17.5 часа, като обучаваните ще са разпределени в групи до 12 човека.
Министерството на здравеопазването изпълнява проект BG05M9OP001-3.007-0001 "Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., в качеството си на конкретен бенефициент.
Основна цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал. Общият бюджет на ПУЛСС възлиза на 7 млн. лв., които са 100% безвъзмездна финансова помощ. Предстои да бъде подписано допълнително споразумение към договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за удължаване срока за изпълнение на проекта до 30.09.2021 г.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД