Спираме цигарите – какво се случва?

Спираме цигарите – какво се случва?Още през 50-те години на миналия век е установена връзката между тютюнопушенето и белодробния карцином. Оттогава тютюнопушенето, като причина за развитие на рак, е обект на проучвания от Международната агенция за изследване на рака.
Консумацията на тютюн убива над 7 млн. души всяка година
според статистика на Световната здравна организация, което представлява увеличение с 3 милиона от началото на века. Така тютюнът
се нарежда сред най-големите предотвратими причини за смърт в световен мащаб. В същото време тенденцията за повишаване на смъртността се очаква да се задържи и дори да нараства.
Често чуваме как някой пушач е доживял до 80- или 90-годишна възраст или как всеки доживява колкото му е писано. Но работата е там, че
на пушачите им е писано да живеят по-дълго, а те съкращават това време
Що се отнася до тези, които не пушат, а боледуват - заболяванията им може да имат непряка връзка отново с пушенето - когато те са изложени пасивно на тютюневия дим. Проучвания на Световната здравна организация са установили, че при непушачите, които живеят с пушач, рискът от рак на белия дроб е 20-30% по-голям.
Какво се случва когато спрем цигарите? Постепенно се подобрява дихателният обем на белия дроб, а от своя страна тази промяна подобрява и физическия капацитет.
В тютюневия дим се съдържа въглероден монооксид
който е безцветен газ без миризма. Неговата способност да се свързва с хемоглобина е 200 пъти по-голяма, отколкото кислорода, поради което доставянето на кислород до белия дроб, сърцето, мускулите и мозъка се редуцира значително.
При пребиваване в помещение с пушачи в продължение на 8 часа пасивните пушачи поемат чрез дима токсични вещества, които са
равни на повече от 5 условно изпушени цигари
В днешно време е доказано, че и пасивното пушене се явява риск за развитие на рак на белия дроб.
Освен белодорбния капацитет се подобрява и самоочистването на белия дроб. Подобрява се обонянието и вкусът, съответно и храносмилането.
Тъй като пушачите, които пушат по една кутия дневно,
правят по 70 000 всмуквания в година
лигавицата на носната кухина, хранопровода и трахеобронхиалното дърво е подложена на постоянното въздействие на цигарения дим. Някои от съставките действат директно, други се абсорбират в кръвта или се разтварят в слюнката и се поглъщат.
След спирането на цигарите започва постепенно забавяне на пулса - средно с 10 до 20%. Така
сърцето работи на по-бавни обороти, по-икономично и ефективно
Често пациентите съобщават, че след спирането на тютюнопушенето е започнала редукция на екстрасистоли, които са получавали.
Друг ефект е подобряването на умствената дейност. Погрешно е, че никотинът стимулира мисловните процеси. Това важи само в рамките на първите 5-10 минути след първата цигара. Впоследствие тялото изпада в никотинова интоксикация и
мисловната дейност се влошава от последващите за деня цигари
Според експертите хроничната никотинова интоксикация влошава интелектулния и творческия потенциал.
Според данни от изготвения от Европейската комисия „Здравен профил за България” от 2017 г. разпространението на тютюнопушенето сред българското население е най-високо сред държавите-членки на Европейския съюз с почти седем процентни пункта над средното за съюза. Не по-малко от 28% от възрастното население, включително
повече от един на всеки трима (35%) мъже, пушат ежедневно
Равнищата на тютюнопушене сред младежите са сходни - разпространението на тютюнопушенето сред 15-годишните момчета е второто най-високо в Европейския съюз (21%, след Хърватия), а при 15-годишните момичета 30% са редовни пушачи, което е най-високото равнище в Съюза.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД