Доц. Бранимир Спасов стана председател на сдружението по хематология

Доц. Бранимир Спасов стана председател на сдружението по хематологияИзпълнителният директор на Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания (НСБАЛХЗ) доц. Бранимир Спасов бе избран за председател на Българско медицинско сдружение по хематология. Изборът бе направен по време на Общо събрание на организацията, което бе в рамките на състоялия се в Правец  XI Национален конгрес по хематология и XIII Балкански хематологичен ден.
Доц. Бранимир Спасов замени досегашния председател на сдружението проф. Маргарита Генова, началник на Лабораторията по клинична имунология в Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания, която бе два последователни мандата начело на организацията. Според Устава на организацията тя няма възможност да се кандидатира отново и бе избрана за член на Управителния съвет.
Доц. Бранимир Спасов завършва медицина в Медицинския университет в София през 1996 година. Има няколко специалности: вътрешни болести, клинична хематология и здравен мениджъмънт.
През 2007 г. започва работа в Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания в Клиниката по хематология. През 2016 година е завеждащ Второ отделение по клинична хематология в болницата. От две години е изпълнителен директор на лечебното заведение.
Българското медицинско сдружение по хематология е правоприемник на Българско научно дружество по клинична и трансфузионна хематология и е сдружение на български специалисти в областта на клиничната хематология. Основните му задачи са свързани с подпомагането на развитието на хематологията в България, набиране, разпространение и анализ на информация за проблемите на хематологията у нас, на информация за добра медицинска практика и постижения в  областта на хематологията, както и участие  в национални и международни програми за развитие на хематологията, в работни групи и експертни съвети за подпомагане на държавните институции и сродни организации в областта на  хематологията.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД